Kontakta Tomtebogård

Tomtebogård
Telefon: 090-16 58 31
E-post:

Besöksadress: Älvans väg 266

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Trygghet och trivsel

Varje höst genomför förskolan temat jag-du-vi-tillsammans som syftar till att barnen blir trygga med varandra, med oss pedagoger och med förskolans olika miljöer. De får även möjlighet att utveckla sitt samspel och sin lek med varandra.

Under temaarbetet jobbar vi med grupptillhörigheten; vilken grupp man tillhör och vilka som är med i den. Vi gör så att alla blir sedda. Barnen får varje år göra självporträtt. Vi pratar om barns likheter och olikheter och allas barns värde. Vi sjunger sånger och läser böcker som är kopplat till temat.

I samtal med barnen om hur man är en bra kompis skriver man ner deras tankar som sedan blir en kompistavla. Denna används sedan som goda exempel hur man är en bra kompis samt när någon glömmer bort det.

Barnen får göra en Humla/geting/trollslända/myra i olika material beroende på vilken avdelning de går på.

Vi pratar om alla familjers olika konstellationer. Vi läser böcker och pratar om hur olika familjer kan se ut. Temat avslutas med ett Öppet hus där vi bjuder in föräldrar att komma och titta på barnens alster och att fika tillsammans. Detta gör vi i samband med FN-dagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2017
Sidan publicerad av: Ann Vidmark