Kontakta Teleskopet

Teleskopet
Telefon: 090-16 30 83
E-post:

Besöksadress: Östermalmsgatan 14

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Teleskopet har sex avdelningar med namn som knyter an till rymden. Förskolan har åldersnära grupper och vi arbetar för att skapa en inspirerande och lärorik miljö för barnen.

Vi arbetar efter läroplanen för förskolan som beskriver strävansmål som ska ligga till grund för vår verksamhet.  Den förskola som barnen och familjen möter ska utgå från att varje barn är unikt med olika förutsättningar och som lär sig i samspel med sin omgivning. Barnen ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka innehållet i verksamheten.

Vi vill ta tillvara på barnens egna drivkrafter och förmåga till att lära och använda sig av sina tidigare erfarenheter och kunskap. Vi vill även stimulera barnen att komma vidare i sin utveckling med utmaningar och nya erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid att barn och föräldrar ska känna sig trygga med vår verksamhet och att de blir bra bemötta hos oss.

Teleskopet måla
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin