Kontakta Tallkotten

Tallkotten
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Sandgärdesgatan 2D

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Tallkotten ligger belägen i ett tvåvåningshus på Sandbacka i direkt anslutning till Japanska parken med dess fina damm. I närområdet finns också Gammliaskogen, I-20 skogen, blandad bebyggelse och ett flertal lekparker. Tallkotten är en mindre förskola som har två avdelningar; Kotten där de yngre barnen (1-3 år) och Tallen för de äldre barnen (3-5 år). Under hösten 2022 renoveras byggnaden och under tiden används en tillfällig paviljong som ligger alldeles i närheten.

Vi vill erbjuda barnen möjligheter att utforska och lära tillsammans på ett lustfyllt sätt med alla sina sinnen. Här följer idéer och verktyg som styr vårt arbetssätt:

Arbeta i projektform

Innebär att barnens intressen och görande är utgångspunkt i ett processinriktat arbete där barn och pedagoger tillsammans går på jakt efter nya idéer och ny kunkap. Alla projekt på förskolan planeras endast för den närmsta framtiden så att barnens görande alltid ligger till grund för den fortsatta planeringen. Med hjälp av ett verktyg som heter pedagogisk dokumentation reflekterar pedagoger och barn kring dokumenterat material (till exempel foto och film). Detta för att följa barnens tankar och lärande, vilket bidrar med förståelse för hur projektet kan gå vidare i nya meningsskapande lärandesituationer.

Lärande i samspel

Vi menar att lärande uppstår i socialt samspel med andra. Barnen behöver därför varandra för att spegla sig själva, sina erfarenheter och kunskaper samt utveckla sitt tänkande. Vi jobbar ofta med barnen i mindre grupper så att barnen kan samspela, men också få ta plats och göra sin röst hörd.

Barn lär sig på många olika sätt

Vi vill att barnen ska få utforska sin omvärld på sina egna villkor och med så många sinnen som möjligt. Vi vill ge dem möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. Förutom tal och skrift så värdesätter vi också skapande, sång, musik, rörelse, drama, lek och dans. Vi vill att barnen ska få möta olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

Språk

För att kunna samspela med andra är kommunikation viktig. Vi jobbar aktivt med språkutvecklande aktiviteter (högläsning, sång, ramsor, samtal, reflektion, boksamtal, språklekar) och försöker stärka upp kommunikationen med tecken som stöd och bildstöd.

Delaktighet

Förskolan är en viktig del för att lägga grunden till vårt demokratiska samhälle. Vi vill att alla våra barn ska känna att deras tankar är viktiga. Detta gör vi genom närvarande pedagoger i barngrupperna, ett aktivt värdegrundsarbete och den pedagogiska dokumentationen.

Genus

Vi erbjuder mötesplatser där många olika barn kan mötas tillsammans och välja aktivitet och material utifrån intresse hellre än utifrån kön. Vi jobbar aktivt för att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter oberoende av könstillhörighet.

Miljö

Vi strävar efter att erbjuda barnen en inspirerande fysisk inomhus- och utomhusmiljö som lockar till samspel, lek och utforskande. "Materialet lockar fram leken, leken väcker barnets intresse, intresset blir till erfarenheter, erfarenheterna blir till kunskap och människan växer" (Vikingsen, 2020).

Naturnära

Vi vill ge barnen en nära relation till naturen och dess årstidsväxlingar, kretslopp, djur och växter. Närheten till skogsområden, parkområden och dammen ger fina förutsättningar för detta.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin