Kontakta Storsjö

Storsjö
Telefon: 090- 16 31 86
E-post:

Besöksadress: Solbackavägen 20

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Storsjö ligger i Holmsund, cirka 15 km från Umeå. Förskolan har nära till skog, natur, bibliotek, sporthall, simhall, skridskobana och fotbollsplan.  På våra 6 avdelningar finns barn i åldrarna i 1–5 år, där man finner sin trygga miljö under sina första fem år. På förskolan erbjuds också aktiviteter tillsammans med andra avdelningar men största delen är man på sin egen avdelning.

Vi vill ge våra barn de bästa förutsättningarna inför skolan och livet genom att lyfta fram leken, individen och trygghet. Storsjö förskolas läge gör att vi har närhet till både skog, hav och natur och vi lägger stor vikt vid att vara ute och att barnen får röra på sig.

Trygghet

När du lämnar ditt barn till förskolan får vi som tar hand om ditt barn det finaste förtroende man kan få – att hjälpa ditt barn att lära och utvecklas för framtiden. Vårt viktigaste mål är att skapa en trygg och lärande miljö runt barnen.

Eftersom vi jobbar utifrån åldersblandade grupper, så kommer barnet att vara på samma avdelning under hela sin förskoletid. Vi arbetar även med små grupper ofta och tvärgruppsverksamhet på förskolan.
Med detta så kan vi bygga upp relationer mellan barnet, personalen, vårdnadshavare och kamrater under en längre tid.

Goda relationer är en viktig grund för att barnen ska utvecklas och känna sig trygga. För att förebygga kränkande behandling strävar vi efter att vara närvarande där barnen är.

Läs mer om åldersblandade grupper , 82.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Lärande

Vi arbetar med gränssättning och att lära barnen hur man blir en bra kompis. Vi ger barnen möjlighet att lära sig lösa konflikter.
Vi erbjuder ett lustfyllt lärande i en trygg, lockande och utmanande miljö. Barnen lär sig bland annat språk, matematik och naturvetenskap i den dagliga verksamheten.
Vi stimulerar barns språkutveckling för att underlätta kommande läs och skrivinlärning genom att vi följer språkplanen som finns i vårt skolområde som innehåller bland annat språklekar och Bornholms modellen
Vi jobbar med värdegrunden, alla barn och vuxna ska bli sedda, hörda och få känna att de är lika mycket värda.
Vi tillsammans med vårdnadshavare tar ansvar för barnens utveckling och lärande.

Läs mer om Bornholmsmodellen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Introduktion

Målet med introduktionen är att skapa trygghet och att vårdnadshavare ska få en inblick i förskolans värld. Introduktion skiljer sig från år till år på de olika avdelningarna och barnets tidigare erfarenheter. Gemensamt för alla introduktioner är att föräldrarna ska vara beredda att avsätta två veckor för introduktion av sitt barn.

Läs mer om vår introduktion , 83 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi arbetar mot hållbarhet

2015 certifierades Storsjö förskola med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Vi lär barnen att tänka hållbart och smart och försöker arbeta så hållbart som möjligt. Vi synliggör återvinningen av både matrester, papper och förpackningar för barnen. Vi satsar på mer utevistelse och att förbättra vår utemiljö. Vi har påbörjat att skapa lugna platser/vrår även utomhus och vi har börjat skapa större möjligheter för planerad pedagogisk verksamhet ute.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin