Kontakta Solen

Solen
Telefon: 090-16 40 45
E-post:

Besöksadress: Hällvägen 20

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Inskolning

Bild

Vi använder oss av "Aktiv inskolning" vilket innebär att vårdnadshavare är delaktiga i inskolningsprocessen. Vårdnadshavare är med sitt barn i alla situationer aktivt under dagen. Vårdnadshavare hjälper barnet med påklädning, blöjbyte, lunch- och mellanmålssituation samt vilan och finns där för tröst.

Inskolningen är en viktig tid. Vi på förskolan vill att du och ditt barn under inskolningen ska ges möjlighet att skapa en trygg och god relation med pedagogerna på förskolan, samt bekanta er med miljön. Under inskolningsperioden kommer vi pedagoger därför tillsammans med er att jobba för att knyta an till barnet och skapa goda relationer och bra förutsättningar för kommande tid i förskolan. 

Vi vill att både vårdnadshavare och barn ska känna sig trygga och av den anledningen vill vi inte stressa oss igenom inskolningen, räkna därför med att inskolningen tar ca tio dagar.

Då alla barn är olika försöker vi anpassa inskolningen efter varje enskild individ vilket kan komma att innebära att inskolningen kan se lite olika ut för olika barn. En tid efter avslutad inskolning kommer vi att ha ett inskolningssamtal med er där vi tillsammans summerar inskolningen och blickar framåt.

OBS! Kom ihåg att det är du som vårdnadshavare som tillhandahåller blöjor!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2019
Publicerad: 15 maj 2017
Sidan publicerad av: Carina Frohm Larsson