Kontakta Solen

Solen
Telefon: 090-16 40 45
E-post:

Besöksadress: Hällvägen 20

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan Solen ligger i natursköna Sävar, med närhet till skog, motion/skidspår, skridskobana och lekparker. Förskolan har tillgång till ett bibliotek och närheten till Sävar skola skapar goda förutsättningar för en bra övergång och samverkan inför skolsstart.

Här på förskolan Solen arbetar vi utifrån ett åldersnära perspektiv. Det gör vi för att miljö och material ska locka och utmana barnen utifrån deras ålder. På förskolan är vi lyhörda och fångar upp barnens intressen och erbjuder en pedagogiskt utmanande miljö utifrån barnens egna intressen.

Projektinriktat arbetssätt

På förskolan utgår vi från ett projekterande arbetssätt. I projekten bildar lärandet en helhet för barnen. Utifrån barnens tankar och idéer och läroplanens intentioner utformar vi våra projektarbeten i en lekfull lärandegemenskap.

Vi lägger stort fokus på språk och kunskapsstärkande arbetssätt och stöttar barnen i deras lärande genom att vara närvarande pedagoger. Vi ger i projekten barnen möjlighet till många olika uttryckssätt så som att måla, rita, lera, dans och rörelse, IKT, bygg och konstruktion. Att använda olika uttrycksätt är för oss viktigt för att få fatt på barnens olika strategier till lärande och fördjupad förståelse av olika fenomen och företeelser. Med olika uttryckssätt hjälper vi barnen att förmedla känslor och tankar.

Lärande för hållbar utveckling, LHU

LHU står för Lärande för Hållbar Utveckling. På förskolan arbetar vi aktivt med att lyfta fram LHU genom våra tre hjärtan. Våra hjärtan står för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. LHU genomsyra vårt arbetssätt hela dagen.

Föräldraaktiv introduktion på förskolan

Förskolan tar den första kontakten med er vårdnadshavare genom ett telefonsamtal efter att ni tackat ja till en plats.

De första dagarna på förskolan är en viktig tid. Du och ditt/dina barn ska introduceras i förskolans miljö, ges möjlighet att skapa en trygg och god relation till personalen på förskolan. Vi vill att både föräldrar och barn ska känna sig trygga och introduktionen tar ca två veckor. Metoden vi utgår ifrån är att de första dagarna bygger på en delaktighet från vårdnadshavare. Vårdnadshavaren är med sitt barn i alla situationer under hela dagen. Denna typ av introduktion tillåter barn och vuxna att i lugn och ro bekanta sig med förskolan.

När vi introducerar ett barn i förskolan utgår vi från varje enskilt barns behov. Olika barn behöver olika lång tid på sig för att knyta an till nya människor och nya miljöer. Under de tre första dagarna för vi samtal med er föräldrar om hur det känns inför lämningen på dag fyra. Tillsammans beslutar vi om barnet behöver fler dagar tillsammans med sin förälder i verksamheten innan första lämningen.

OBS! Kom ihåg att det är du som vårdnadshavare som tillhandahåller blöjor!

Exempel på hur ett introduktionsschema kan se ut:

Schema för introduktion, ett exempel

Dag 1

Ni hälsar på oss och knyter en första kontakt.

Dag 2–4

Du som vårdnadshavare är med under stor del av dagen. Du är aktiv med ditt barn och bjuds in i förskolans aktiviteter.

Dag 4–5

Vårdnadshavare säger hej då under en kortare stund.

Dag 5–10

Barnet vistas på förskolan med en kortare schema ca 9-14.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark