Kontakta Solen

Solen
Telefon: 090-16 40 45
E-post:

Besöksadress: Hällvägen 20

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan Solen byggdes 2005 och består av två hemvist motsvarande fyra avdelningar. Förskolan är placerad intill ett skogsområde med en grind direkt ut till elljusspåret.

På förskolan Solen är hela huset ett arbetslag och därmed är alla barn allas angelägenhet. Alla pedagoger tar ett gemensamt ansvar för förskolans verksamhet. Vi erbjuder en trygg, rolig och lärorik miljö där vi gör allt för att alla barn ska trivas och utvecklas. Verksamheten utgår från Lpfö18
Läs mer om inskolningöppnas i nytt fönster

Glädje och lustfyllda upplevelser

Vi vill ge barnen positiva och lustfyllda upplevelser.Som pedagoger ska vi bekräfta, uppmuntra och utmana barnen. Vi vill att barnen ska känna glädje i att komma till förskolan och att vara delaktiga. 

Samspel med värme och omtanke

Vi ser kommunikation som en förutsättning för att skapa trygghet och tillhörighet där empati och respekt är viktiga delar. Tillsammans på Förskolan Solen utforskar vi vår omvärld.
Mer om samspelöppnas i nytt fönster

Vår förskolemiljö

Barnen ska möta en lustfylld och undervisande miljö hos oss, både fysisk och psykosocial. Den fysiska miljön ska insperera, inbjuda och locka till lek, kreativitet, lärande och socialt samspel. I den psykosociala miljön bemöter vi varandra med värme och omtanke där barnen får en ökad förståelse för alla människors lika värde. Vår syn på den pedagogiska situationen är att vår miljö, aktiviteter och material ska vara föränderlig beroende på barnens ålder och intressen. Miljön ska möta barnet där de står och ta hänsyn till allas olika förutsättningar.

Närvarande och engagerande

Barnen ska känna att deras behov, tankar och ideér är viktiga och värdefulla. Hos oss ska barnen möta pedagoger som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig. Vi pedagoger ska vara närvarande, stöttande och lyhörda.

Vi arbetar hållbart

På Solens förskola strävar vi efter att utveckla barns ansvarskänsla, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra. Viktigt är även att visa respekt för allt levande och att ha omsorg om sin närmiljö. Förskolan Solen fick utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, vilket bygger på ett kontinuerligt arbete för ett hållbarare samhälle där barnen formar framtiden. Förskolorna i Sävar har pedagoger som fortbildas och regelbundet deltar i nätverksträffar som Naturskolan arrangerar.

Hur tar vi hand om varandra? Hur tar vi hand om våra saker? Hur tar vi hand om vår natur?
Tanken är att dagens barn ska förvalta samhället, resurserna och naturen på ett bättre sätt än tidigare generationer.
Arbetet med hållbar utveckling kräver att arbetets metoder, mål och material är i ständig förändring och att en levande diskussion förs. Under verksamhetsåret har vi speciellt fokuserat på gifter i förskolan. En handlingsplan är skriven och det handlar i första skedet om att sortera bort material som innehåller hormonstörande ämnen, exempelvis mjuka plaster men även gammal elektronik och metall.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2019
Publicerad: 15 maj 2017
Sidan publicerad av: Carina Frohm Larsson