Kontakta Site Page

Site Page

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Samisk förskola

Bild

Välkommen till Samiska förskolan Ubmeje och avdelningen Hublluo, Umeå kommun!

Den samiska avdelningen Hublluo är en del av förskolan Snöflingan med tillfällig placering i Aftonstjärnans lokaler. Hublluo och Snöflingan samarbetar på morgonen och på eftermiddagen genom att Hublluo då har sin verksamhet på Snöflingan. 

Målet för verksamheten vid samiska förskolan är att tillvarata och upprätthålla de samiska språken, kulturen och de nedärvda traditionerna. Arbetet sker tematiskt utifrån de åtta årstiderna, vätnoe/duöjjie/duodji/slöjd samt den samiska traditionella kunskapen om naturen. Verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan.

Förskolans pedagogiska verksamhet riktar sig till barn 1–5 år. Personalen består för närvarande av en förskollärare, en resurspedagog samt en språkresurs. Därutöver finns språkstöd vissa tider under veckan på alla samiska språk som efterfrågas. Förskolan har skyldighet att erbjuda alla samiska språkvarieteter som efterfrågas. 

Läs mer om oss

Årsplan samisk förskola

Anmälan till samiska förskolalänk till annan webbplats

För mer information kontakta:
Viktoria Huhtasaari
förskolechef
090-16 20 63
viktoria.huhtasaari@umea.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2019
Publicerad: 8 mars 2019
Sidan publicerad av: Eva Lena Hörnfeldt