Kontakta Smeden

Smeden
Telefon: 070-375 09 81
E-post:

Besöksadress: Smedsgatan 22

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Välkommen till förskolan Smeden.

Smeden, en demokratisk mötesplats

Smeden finns i centrum, väst på stan, granne med Dragonskolan och vid kanten av Dragonfältet. Vår förskola är inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi med flera gemensamma platser som tex torg och restaurang. Vi arbetar i åldersnära grupper och har fyra grupper.

Vi inspireras av Reggio Emilia Länk till annan webbplats.-filosofin och arbetar utifrån förskolans styrdokument, Läroplan för förskolan 2018. Vårt pedagogiska arbete är process- och projektinriktat och utgår hela tiden från barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära. Pedagogerna är utmanande, medforskande och inlyssnande på vad barnet upptäcker om sig själv och sin omvärld. Den pedagogiska miljön är estetiskt vacker, inbjudande, inspirerande och tillgänglig för att ta tillvara på barns ansvarstagande, självständighet, frågeställningar och idéer.

Förskolans ledord som vi vill lyfta fram i den pedagogiska verksamheten är meningsfulla sammanhang, kooperativt lärande och delaktighet/inflytande.

Meningsfulla sammanhang

Vi vill att varje barn ska:

 • känna känslan över att jag är bäst på att vara jag.
 • få möjligheten att förundras och ingå i glädjefyllda stunder. 
 • få känna att deras nyfikenhet, reflektioner, arbetsteorier och hypoteser blir inlyssnade och tagna på allvar.
 • få känna känslan över att jag kan, jag vill och jag vågar.
 • känna sig trygga och vara en självklar och viktig del i barngruppen.

Kooperativt lärande

Vi vill att varje barn ska:

 • erbjudas att leka och lära tillsammans med andra barn.
 • få möjlighet att möta andra platser och människor förutom förskolan.
 • få ingå i olika pedagogiska miljöer och som bjuder in till att vara i relation till någon/något.
 • veta och känna att deras förmågor, färdigheter, erfarenheter och kunskaper är viktiga och inspirerar andra.

Delaktighet och inflytande

Vi vill att varje barn ska:

 • veta och känna att deras röst blir respekterad och lyssnad på.
 • få möjlighet att påverka sin egna situation.
 • få ingå och delta i demokratiska processer och beslutsfattanden.
 • känna att deras intressen, idéer och tankar uppmärksammas och får ta fokus i verksamheten.

Vi vill även vara en plats som bjuder in familjerna till delaktighet och inflytande genom föräldramöte, introduktions- och utvecklingssamtal och andra familjesammankoster.

Projekt: Barnen och världen-värden och barnen

Förskolan Smeden arbetar med ett gemensamt projekt som heter Barnen och Världen Värden och Barnen. Projektet utgår från Barns relation och dialog med naturen. Alla vi som arbetar på förskolan tror att människor behöver skapa sig relationer och känslor gentemot något eller någon för att förstå värdet av att vårda, handskas och ta hand om det eller den. Genom att binda samman barns erfarenheter, kunskaper och teorier med forskning och fakta skapar vi en plattform för att barnen ska känna hopp om och en vilja att påverka sin framtid. En framtid där vi alla måste ta hand om vår jord och allt som lever på den.

Vårt pågående projekt växte fram utifrån projektet Barnen och staden – Staden och barnen. I det projektet ville vi att barnen skulle få erövra Umeå och känna att barnen är en naturlig del av staden. Projektet finns kvar men vi har utvecklat projektet med en riktning mot hållbar utveckling. Vi erbjuder barnen att möta och ta sig an olika platser där de får upptäcka och utforska platsens möjligheter, funktioner och utmaningar. Utifrån barnens nyfikenhet, upptäckter och intressen fångar vi upp och utmanar barnen vidare i sina lärandeprocesser. Detta arbetar vi fortfarande utifrån men att vi nu har ett fokus på en hållbar utveckling när vi befinner oss i staden.

Introduktion hos oss

Det är viktigt för oss att både barn och föräldrar känner sig trygga hos oss. Introduktionen är därför viktig för hela familjen. På Smeden använder vi oss av en introduktionsmodell som sträcker sig över två veckor där barnen ofta introduceras tillsammans i grupp med andra nya barn.

Första veckan är barnet här kortare stunder och får lära känna pedagogerna, de andra barnen och den nya miljön. Under introduktionen bjuds barnet smakprov på vad förskolan har att erbjuda. I samråd med föräldrarna bestämmer vi när barnet är moget för att säga hejdå och föräldrarna lämnar en kortare stund. Under den andra veckan förlängs barnets dagar och i slutet av vecka två får barnet prova att både äta och sova på förskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark