Kontakta Slöjdaren

Slöjdaren
Telefon: 090-16 41 39
E-post:

Besöksadress: Slöjdvägen 14

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Vår profil - Drama och motorik

Bild

Vi arbetar ofta gemensamt med drama över huset med våra traditionsfigurer (Kung Vinter, Gumman Tö m.fl.) våra storsjung samt dramaskoj där drama är ett viktigt inslag.

På hemvisten arbetar vi med drama genom sagolådor, flanosagor, sagolik sagolek, dramafigurer, utklädning, teater och forumlek.

Drama för att utmanas och utveckla sin kreativitet

Genom drama kan vi möta barnen utifrån deras intressen, förutsättningar och behov. Vi lär oss med flera sinnen samtidigt och kan arbeta med läroplanens strävansmål inom skapande, matematik, naturvetenskap, språk/kommunikation, lek, värdegrund, hälsa/rörelse. Med drama som arbetssätt kan vi med mystik, glädje och spänning fånga barnen och mötas i deras lärande.

I och med arbetet med drama får barnen möjlighet att stå för sin åsikt, våga prova nya utmaningar, leka, fantisera, utveckla sin kreativitet, sitt språk och framför allt är det ett glädje- och lustfyllt arbetssätt med empati, lyhördhet och hänsyn som ledstjärnor.

Rörelse och kroppskontroll

Den andra delen av vår profil, motorik, utgörs av rörelse och kroppskontroll. Ungefär en gång i veckan erbjuds utegympa ute för de som vill varar med. Varje hemvist har en dag i veckan som utflyktsdag. Motorik tränas när barnen spelar spel, äter, leker, har rörelselek, sagolik sagolek, är ute och leker m.m. Genom att vara utomhus får barnen använda sin kropp genom koordination, balans, motorik, styrka, kraft. Vi arbetar för att vara ute minst en gång om dagen oavsett väder.

Motorik och rörelse är bästa hjärngympan för barnen. Genom att få träna sin kropp och koordination får barnen känna sig kompetenta och i kontroll. När barn får känna känslan av att ”Jag kan” så ökar deras självkänsla och självförtroende. Känslan när man lyckas med något man övat och tränat på unnar vi alla barn. Motorisk inlärning hänger tätt ihop med utvecklingen av språket, koncentrationsförmågan, det sociala samspelet, att lyssna och förstå samt att tolka olika sinnesintryck.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin