Kontakta Slöjdaren

Slöjdaren
Telefon: 090-16 41 39
E-post:

Besöksadress: Slöjdvägen 14

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Trygghet och lika värde

Bild

Alla barn ska få känna den tillfredställelse som det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och uppleva sig vara en respekterad individ i barngruppen. Barnen ska få sina behov tillgodosedda och få uppleva sitt eget värde. Det ger större självkänsla, större delaktighet och en trygghet man bär med sig hela livet.

Vi arbetar bland annat med Veckans stjärna där barnet tar hand om en egen samling, där barnen oftast har något med sig hemifrån. Vi fokuserar på att barnen ska kunna känna tillit till sig själv, känna sig sedd och hörd och att vi respekterar varandra, dessutom hjälper veckans stjärna till med det gröna hjärtat (vara rädd om naturen).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2017
Sidan publicerad av: Eva-Lena Hörnfeldt