Kontakta Sandvik

Sandvik
Telefon: 090-16 31 86
E-post:

Besöksadress: Sandviksvägen 42

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Forskande arbetssätt

Forskande barn och medforskande pedagoger

På vår förskola frångår vi det traditionella arbetssättet där vi pedagoger förmedlar färdig kunskap till barnen. I stället har vi ett arbetssätt där vi forskar tillsammans med barnen. Vi stödjer, utmanar och uppmuntrar våra barn att utforska sina egna teorier om sin omvärld. Istället för att ge barnen färdiga svar, ställer vi öppna reflekterande frågor som stöd i deras jakt på ny kunskap.

För oss är det viktigt att vi bemöter barnet utifrån dess förutsättningar. Ett arbetssätt för detta är att arbeta med öppna frågor som får barnen att själva tänka till kring sitt handlande och öppnar upp för en dialog. Stor del av verksamheten bygger på frivillighet - alla måste inte göra allt. Vi uppmuntrar eget tänkande och i det kreativa skapandet uppmuntras också mångfald och oliktänkande.

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. (Lpfö 98/10 s.12)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2017
Publicerad: 12 maj 2017
Sidan publicerad av: Eva-Lena Hörnfeldt