Kontakta Sandvik

Sandvik
Telefon: 090-16 31 86
E-post:

Besöksadress: Sandviksvägen 42

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Åldersnära grupper

Genom att vi arbetar i åldersnära grupper kan vi anpassa miljön efter den barngrupp vi har på respektive avdelning. Detta gör vi för att varje barn ska kunna utvecklas och utmanas utifrån där de befinner sig. Vi har sänkt stolar och bord i passande höjd för barnen. Materialet är åldersanpassat, lättåtkomligt och väl synligt. Det gör det lättare för barnen att själva plocka fram det material de vill arbeta med. Genom att göra miljön tillgänglig för barnen ger vi dem tilltro till sin egen förmåga.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska världen. (Lpfö 98/10 s.6)

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. (Lpfö 98/10 s.7)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2017
Publicerad: 12 maj 2017
Sidan publicerad av: Eva-Lena Hörnfeldt