Kontakta Sandbacken

Sandbacken
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Västra Kapellvägen 4

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Sandbacken ligger "inbäddad" mellan Östra Kyrkogatan, kyrkogården, egnahem och hyreshus med närhet till Gammliaskogen. När vi ses på förskolan är vi alla en tillgång för varandra. Vi ser barn, personal och föräldrar som en resurs för att skapa en lustfylld verksamhet. Vårt arbete inspireras av det arbetsätt som utvecklats i Reggio Emilia, Italien. Utforskande och delaktighet nyckelbegrepp i detta arbetssätt.

Introduktion

Introduktionen sker under 14 dagar 1,5 timme per dag. Tanken med introduktion i grupp och under 1,5 timme är att ge barnen en positiv upplevelse av förskolan. Det kan verka lite med så korta dagar under två veckor men det ger mycket tillbaka under barnens kommande veckor. Barnen hinner under de två första veckorna få en trygg och bra relation med personalen och miljön. När hunger, trötthet och gråt sedan drabbar barnen finns redan en positiv relation mellan barn och personal.

Organisation

Eftersom vårat arbete organiseras efter det "Pedagogiska året" samt efter en veckostruktur som är gemensam för hela förskolan har vi en konutinitet i  versksamheten.

Våra avdelningar är åldersindelade. Det innebär att våra ettåringar är på Trollsländans avdelning, tvååringar på Fjärilen etc. Med åldersindelade avdelningar  vill skapa de bästa och gynnsammaste förutsättningar för alla barns rätt till växande och lärande. Avdelningarna är helt anpassade till barnens ålder och behov.

Vår pedagogiska miljö – den tredje pedagogen

Våra avdelningar är anpassade till barnens ålder. Här ser vi en stor fördel med att våra avdelningar är åldersnära.

För barnen på Trollsländan, de yngsta barnen, finns en spännande och utmanande miljö. Trollsändebarnen klampar gärna omkring med utklädningsskor, hattar och handväskor – ju mer ljud desto bättre skor.

Mijöerna på avdelningarna lockar till lek, samarbete och lärande. Vi strävar efter att alla avdelningar ska vara tillåtande, tillgängliga, vackra och lustfyllda. På avdelningar finns återkommande inslag såsom bygg, utklädnad med mera. Avdelningarna har även en gemensam veckostruktur.

Utemiljö

Vi är lyckligt lottade med en stor och varierande utegård. Vår gård är full av möjligheter för barnen. Det finns plats för fotbollsspel och andra grovmotiska lekar. Vi ha en utebygg där barnen bygger och skapar med rör brädor och stubbar, Vill barnen vara för sig själva kan de krypa in bland vinbärsbuskarna. Sandlådor och gungor finns både på fram och baksidorna. Plus mycket annat.

Vintertid åks det skrana nedför kullen på baksidan. Vi spolar varje vinter upp en isbana på gården så Sandbackens barn brukar bli duktiga skridskoåkare.

Verksamhetside

Vår verksamhetsidé bygger på förskolans läroplan och den inspiration vi hämtar från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, som starkt betonar att alla barn kan och vill och har en längtan till att utforska sin omvärld för att förstå och skapa mening i tillvaron. Det är viktigt att få känna glädje i vardagen på förskolan, i möten och samtal med varandra, i lek, i utmaningar, i upplevelser, skapande och utforskande. Det är i dessa sammanhang som barn blir aktiva skapare av sin egen kunskap, kultur och identitet, tillsammans med andra. 

Lärandet bor i mötet med andra.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin