Kontakta Sanda

Sanda
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Arsenalgatan 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Sanda ligger i Sandaparken, i gränsen mellan de två stadsdelarna Haga och Sandbacka. Vi har gångavstånd till både Gammliaskogen och I20-skogen samt flera parker i närheten. Förskolan har fyra avdelningar: Hallonet (1–2 år), Hjortronet (1–2 år), Blåbäret (3–4 år) och Krusbäret (4–6 år). Vi har åldersnära grupper för att kunna möta barns behov och intressen på deras nivå. Vi ska kunna erbjuda material och aktiviteter som passar den åldersnära grupp som finns på avdelningen.

Trygghet

Att alla barn ska känna sig trygga på förskolan är viktigt och utgör grunden i lek och lärande. Vårt syfte med introduktionen är att barn och vårdnadshavare ska uppleva förskolan som en trygg, lustfylld och rolig plats för barnen att vara på.

Läs mer i Sandas välkomstfolder , 671.9 kB.

Uteprofil

Förskolan Sanda har en utomhusprofil. Vi försöker nyttja varje årstids specifika egenskaper och planera vår verksamhet utifrån det. Vårt mål är att alla barn ska vara ute minst en gång per dag. Vi har bland annat sångsamling, temaarbeten, rörelselek med musik, skapande på gården eller på någon utflyktsplats i skogen.

Hållbar utveckling

Förskolan har en tradition att värna om utomhuspedagogik och har i flera år jobbat med Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling. Vi måste ta hand om varandra, om djuren och naturen. Det är något som är aktuellt och viktigt för oss. Utemiljön erbjuder en varierad miljö och många möjligheter att utforska och undersöka , den uppmuntrar till rörelse och aktiviteter.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin