Kontakta Rymden

Rymden
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Vintergatan 2

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Rymden ligger på den södra sidan om älven, på Söderslätt. Vi har sex avdelningar i stora ljusa lokaler med gemensamma torg, olika ateljéer, tillagningskök och en lustfylld utemiljö. Förskolan har en avdelning, Kuben, som är en del av kommunens språkverksamhet med sex platser för barn med generell språkstörning.

En förskola för språklig stimulans

Vi vill skapa en förskola som bygger på värdeorden delaktighet, mångfald, utforskande och hållbarhet. Förskolan Rymden är vår gemensamma plats och ska vara kroppsligt och själsligt hållbar för alla. Förskolan kännetecknas av en vardag med tydlig struktur där språket står i centrum. Vi värnar allas rätt att uttrycka sig, bli lyssnad på, kunna delta och påverka sin vardag. Alla ska få vara delaktiga och utvecklas i samarbete med varandra.

All personal i verksamheten är språkliga förebilder och stärker barnens förmåga till kommunikation och gemensam lek, bland annat genom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) såsom tecken, bilder och symboler. Språklig stimulans utgår från barnens behov och vävs in på ett lekfullt sätt i förskolans dagliga rutiner, samtal och aktiviteter.

Samspel och utforskande får oss att växa och utvecklas

Genom kunskap och medvetenhet eftersträvar vi mångfald och jämlikhet på förskolan. Alla människor är och får vara på många olika sätt och alla människor ska bemötas utifrån sina unika egenskaper. Vi tror att ett utforskande arbetssätt får individer att växa och stärker självkänslan. Vi skapar möjligheter att undersöka och utforska i samspel med andra samt utrymme att prova sina egna teorier.

Våra miljöer inne och ute

Miljön och materialet på avdelningarna är anpassad efter de olika åldrarna. Utgångspunkt i vår undervisning är förskolans läroplan som utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I våra gemensamma torg och ateljéer möter barnen sina kompisar för samarbete, skapande och lärande. Vi värnar om balansen mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska värden. Genom att skapa nära relationer med naturen, materialen och varandra bygger vi hopp, glädje, inspiration, lust och gemensamt ansvar för framtiden.

Gården har tydliga avgränsade ytor som stimulerar till möten, fantasi, rörelselek och utforskande. Hos oss finns plats för alla fyra elementen; vatten, eld, luft och jord. Vi tillvaratar det som gården ger oss från äppelträd och bärbuskar och det vi odlar, både inne och ute, tillsammans med barnen.

Måltider på Rymden

Att skapa och öka matglädjen för barnen är något som vår kock jobbar mycket med samt strävar efter att servera så lite socker i maten som möjligt. Vid allergier eller behov av specialkost sker en dialog mellan kock och vårdnadshavare.

Språkverksamhet i en inkluderande miljö

För barn med generell språkstörning som påverkar både språkförståelse och uttrycksförmåga finns en möjlighet att få sin undervisning i språkverksamheten på förskolan Rymden. Ansökan görs av vårdnadshavare efter att barnet utretts av logoped på Region Västerbotten. Intag sker en gång per termin.

Språkverksamheten finns på en avdelning, Kuben, där sex av 15 platser är reserverade för barn 3–5 år med generell språkstörning. Vi eftersträvar en inkluderande miljö och kommunikativ delaktighet för barnen. Förskolans rektor leder språkverksamheten och en förskollärare leder och ansvarar för undervisningen i nära samarbete med logoped och övrig förskolepersonal.

Mer information

Läs mer om ansökan till språkverksamhet i förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du veta mer om förskolans verksamhet, kontakta:

Eva Eriksson rektor, via mobil: 070-625 80 04 eller mejl: eva.eriksson.2@umea.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark