Kontakta Pluto

Pluto
Telefon: 090-16 28 93
E-post:

Besöksadress: Hissjö 505

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Introduktion

Gemenskap, trygghet och glädje utgör grunden för vår verksamhet. Under introduktionen får vi mötas, lära känna varandra och förskolans olika miljöer i mindre och större grupper. Introduktionen sker därför under en tvåveckorsperiod för att vi tillsammans ska få en så bra start som möjligt.

Introduktion i grundverksamhet

Varje läsår läggs stor vikt vid att barnen får en grundlig introduktion av miljö, umgänge och verksamhet. Förskolan ska ge barnen goda förutsättningar att lättare kunna vara självständiga och kunna värna om varandra och förskolans miljö. Under introduktionsperioden inventeras barnens intressen och behov av förskolans pedagoger. Utifrån den inventeringen anpassas sedan miljön och projektarbetens riktning/uppstart. I vardagen ska barnen kunna vara med och påverka direkt/indirekt och kunna göra olika val.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark