Kontakta Pluto

Pluto
Telefon: 090-16 28 93
E-post:

Besöksadress: Hissjö 505

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Pluto har två åldersindelade avdelningar och ligger centralt i byn Hissjö. I närheten finns skog, natur, djur, fotbollsplan/isbana och gymnastiksal. Pluto, Hissjö skola och fritids ligger i anslutning till varandra. Verksamheterna delar skolrestaurang i förskolans lokaler. Enheterna samarbetar och jobbar för en röd tråd med barn och elever.

Förskolan Pluto bedriver varje år en femårsverksamhet för byns alla 5-åringar. Under året får femårsgruppen lära känna varandra i syfte att skapa trygghet och gemenskap inför förskoleklass nästkommande år.

Läs mer om vår inskolning och introduktion

Förskolan Plutos vision och värdeord

Varje medborgare har rätt att i relation med andra föra dialog kring processer som ingår i livets olika sammanhang. Vi vill bygga på dialog och samarbete.

Sammanhang: Var och en ingår i olika sammanhang. Sammanhanget har betydelse för vem jag är och kan vara. 
Relation: Vi är och blir i relation till människor, miljöer och material.    
Process: Livet, kunskap och lärande är pågående processer. I dessa är vi och blir, tillsammans.
Medborgare: Tillsammans har vi ett ansvar att vara nutida och framtida medborgare.

Läs mer om Plutos verksamhetsidé

Verksamhet

Förskolan Pluto är en pedagogisk mötesplats för barn och vuxna. Vår inspiration i det dagliga arbetet bygger på Reggio Emilias-förskolefilosofi som vi vill ska synas i den dagliga pedagogiska praktiken. Att utveckla barns alla uttrycksmöjligheter är en bärande idé i Reggio Emilias filosofi, man använder begreppet "de hundra språken". Barnet äger ”hundra språk”, hundra sätt att tänka, att uttrycka sig, att förstå och möta andra.

Med lust och glädje i fokus vill vi på förskolan Pluto ge barnen möjlighet att utveckla så många språk som möjligt tillsammans med andra. Detta genom att erbjuda dem olika utrycksformer och olika aktiviteter i varierande miljöer. Barnen ska ha ett stort utbud av olika material att använda sig av i sitt skapande och i leken. Lek och lärande hör ihop och berikar varandra. Förskolan har ett ansvar att se till att skapa olika former av lekfulla, estetiska, känslomässiga och relationella lärprocesser så att motivation och glädje är i centrum.

Läs mer om vår kvalité

Projekt

På förskolan Pluto används processinriktat arbetssätt som bygger på barnens tankar, kunskaper, intressen och idéer kring en gemensam frågeställning eller ett gemensamt tema. Fokus läggs på barnens egna processer. Genom barnens egen kreativitet, intressen och nyfikenhet skapas en längtan att lära, enskilt och i relation till andra. Pedagogisk dokumentation används för att synliggöra barnens utforskande, upptäckter och lärande. Pedagogisk dokumentation och reflektion hjälper oss att vara och bli bättre lyssnare och för projektarbeten framåt.

För tredje året i rad har vi ett gemensamt tema tillsammans med Hissjö skolenhet. Årets projekt heter ”Räkna med Hissjö”. Det gemensamma temat skapar en gemenskap och delaktighet mellan barn, elever och pedagoger/lärare. Projektarbetena synliggörs och görs delaktiga för byn vid läsårets slut genom någon form av gemensam installation/utställning.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Publicerad: 12 maj 2017
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin