Kontakta Pluto

Pluto
Telefon: 090-16 28 93
E-post:

Besöksadress: Hissjö 505

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Pluto har två åldersindelade avdelningar och ligger centralt i byn Hissjö. I närheten finns skog, natur, djur, fotbollsplan/isbana och gymnastiksal. Pluto, Hissjö skola och fritids ligger i anslutning till varandra. Verksamheterna delar skolrestaurang i förskolans lokaler. Enheterna samarbetar och jobbar för en röd tråd med barn och elever.

“Varje barn ska få möjlighet att bli sitt bästa jag”

Det är förskolan Plutos vision och värdeord genom att arbeta med:

  • Trygghet - tillit - känna sig sedd - självständighet - olikheter
  • Utforskande - nyfikenhet - utveckling - lärande - kunskap - utmaning
  • Uppmuntran - samspel - glädje - gemenskap - relation
  • Process - vägledning - progression - olikheter - scaffolding

Verksamhet

Förskolan Pluto är en pedagogisk mötesplats för barn och vuxna. Vår inspiration i det dagliga arbetet bygger på Reggio Emilias-förskolefilosofi som vi vill ska synas i den dagliga pedagogiska praktiken. Att utveckla barns alla uttrycksmöjligheter är en bärande idé i Reggio Emilias filosofi, man använder begreppet "de hundra språken". Barnet äger ”hundra språk”, hundra sätt att tänka, att uttrycka sig, att förstå och möta andra.

Med lust och glädje i fokus vill vi på förskolan Pluto ge barnen möjlighet att utveckla så många språk som möjligt tillsammans med andra. Detta genom att erbjuda dem olika utrycksformer och olika aktiviteter i varierande miljöer. Barnen ska ha ett stort utbud av olika material att använda sig av i sitt skapande och i leken. Lek och lärande hör ihop och berikar varandra. Förskolan har ett ansvar att se till att skapa olika former av lekfulla, estetiska, känslomässiga och relationella lärprocesser så att motivation och glädje är i centrum.

Projekt

På förskolan Pluto används processinriktat arbetssätt som bygger på barnens tankar, kunskaper, intressen och idéer kring en gemensam frågeställning eller ett gemensamt tema. Fokus läggs på barnens egna processer. Genom barnens egen kreativitet, intressen och nyfikenhet skapas en längtan att lära, enskilt och i relation till andra. Pedagogisk dokumentation används för att synliggöra barnens utforskande, upptäckter och lärande. Pedagogisk dokumentation och reflektion hjälper oss att vara och bli bättre lyssnare och för projektarbeten framåt.

Introduktion

Gemenskap, trygghet och glädje utgör grunden för vår verksamhet. Under introduktionen får vi mötas, lära känna varandra och förskolans olika miljöer i mindre och större grupper. Introduktionen sker därför under en tvåveckorsperiod för att vi tillsammans ska få en så bra start som möjligt.

Varje läsår läggs stor vikt vid att barnen får en grundlig introduktion av miljö, umgänge och verksamhet. Förskolan ska ge barnen goda förutsättningar att lättare kunna vara självständiga och kunna värna om varandra och förskolans miljö. Under introduktionsperioden inventeras barnens intressen och behov av förskolans pedagoger. Utifrån den inventeringen anpassas sedan miljön och projektarbetens riktning/uppstart. I vardagen ska barnen kunna vara med och påverka direkt/indirekt och kunna göra olika val.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin