Kontakta Plommonet

Plommonet
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Fruktvägen 3C

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Plommonet har fyra avdelningar med namn som knyter an till flyttfåglar som vår och höst i massor flyger över vår gård: Tranan, Svanen, Spoven och Anden. Förskolan har åldersnära grupper och vi arbetar för att skapa en inspirerande och lärorik miljö för barnen.

Vi arbetar efter läroplanen för förskolan som beskriver strävansmål som ska ligga till grund för vår verksamhet. Flera av pedagogerna omfamnar och inspireras av den filosofi som vuxit fram i staden och regionen Reggio Emilia i Italien. Den förskola som barnen och familjen möter ska utgå från att varje barn är unikt med olika förutsättningar och som lär sig i samspel med sin omgivning. Barnen ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka innehållet i verksamheten.

Vi vill ta tillvara på barnens egna drivkrafter och förmåga till att lära och använda sig av sina tidigare erfarenheter och kunskap. Vi vill även stimulera barnen att komma vidare i sin utveckling med utmaningar och nya erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid att barn och föräldrar ska känna sig trygga med vår verksamhet och att de blir bra bemötta hos oss.

Introduktion

När er familj börjar hos oss kommer du och ditt barn att vara på förskolan kl. 9.15–10.45 varje dag i två veckor. Under andra veckan kommer du att få gå ifrån ditt barn kortare stunder. Vi jobbar med tydliga avsked och är noga med att du säger hej då när du lämnar avdelningen. Om allt löper på bra får barnet prova att äta och sova under introduktionens sista dagar.

Alla barn är olika och kan ibland behöva längre tid än två veckor. När du går vill vi att du lämnar över ditt barn till personalen, det vill säga vi vill inte ta ditt barn från dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin