Kontakta Paletten

Paletten
Telefon: 0930-290 83
E-post:

Besöksadress: Långedsvägen 17

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan Paletten i Hörnefors ligger ett stenkast från skog och natur och i närheten av ett bostadsområde. Förskolan har fyra avdelningar; två för de yngre barnen och två för de äldre barnen. Tillsammans är det cirka 70 barn. Bibliotek, lekparker och två närköp finns också i närområdet. På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. All personal har utbildning för den verksamhet som de ansvarar för.

Vårt arbete och vision

Paletten ​är en förskola som strävar efter att alla barn ska känna sig trygga och sedda av pedagogerna. Ett stort fokus är att utveckla barnens intresse för språk, naturvetenskap och matematik. Det gör vi genom att en inspirerande miljö både inne och ute samt genom att pedagogerna är närvarande och fångar upp barnens intressen.

Trygghet

Barnen får utveckla sin identitet, empati, respekt för varandra, att lära sig lyssna, att ta hänsyn och träna turtagning, t.ex. vid matsituationer och vid påklädning. Personalen arbetar med rollekar och samarbetsövningar med barnen. Samtalet i vardagen om rätt och fel och andra värderingar är en viktig del i att skapa en bra stämning i barngruppen.

En vecka varje höst och vår har vi ”Tillsammansvecka”. Då får barnen från båda avdelningarna jobba tillsammans i olika projekt. Vi har även tillfällen när barnen som är 4–5 år får träffa barn i samma åldrar från de andra förskolorna i samhället.

Lärande

Förskolans verksamhet har en styrka i att utveckla barnens intresse för språk, naturvetenskap och matematik. Stort fokus sätts på vardagsspråket genom att barnen ges stort talutrymme och personalen är noga med att benämna allt vid dess rätta namn. Stor skaparlust och kreativitet ses i arbetet med konstruktioner.

Varje dag får barnen ta del av en bok där någon vuxen läser högt och att man också samtalar om vad man läst. Personalen ställer öppna frågor om berättelsen, frågor som börjar med Vad? Vem? Hur? Detta stimulerar barnens språk. Att läsa och samtala om böcker ökar barnens språk, ordförråd, ger barnen nya begrepp, kunskap om andra sätt att leva etc.

Innemiljö

Lokalerna är väl utformade för förskoleverksamhet, och är ljusa och trevliga. Rummen möbleras om med jämna mellanrum för att väcka lust till lek och utforskande. Personalen är närvarande och stöttande i barnens lek och aktivitet. Vi är goda förebilder som sprider ett lugn och en trygghet så att alla barn ska kunna trivas.

Utemiljö

Förskolan har en stor och fin utemiljö med varierat innehåll som tex gungor, sandlåda, små lekstugor m.m. som lockar till spännande lekar för barnen. På gården finns även en dunge med stigar som inbjuder till lek för de äldre barnen. Närheten till skogen gör att det blir många skogspromenader ibland med lunch eller fika. I skogen finns även en ”sagostig” som pedagogerna och barnen utfromar tillsammans efter barnens idéer. Skogen är också ett utmärkt tillfälle för de yngre barnen att träna sin grovmotorik.

Certifiering

Paletten har fått Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”. I detta arbete lär sig barnen bland annat att värna om miljön, odla olika växter, återvinning samt hälsa och livsstil. En del av detta arbete är att barnen får lära sig att ta hand om och respektera skogen och dess djur som ligger i närheten av förskolan. Vi har även riktade temaområden/dagar under läsåret som till exempel ”skräpplockardag” då vi plockar ihop skräp som är slängt i naturen. På förskolan odlar vi tillsammans olika sorters grödor som vi sedan tillagar under skördefesten på hösten.

Barnens utveckling

För att varje barn skall kunna utvecklas utifrån sina egna personliga och sociala förutsättningar så lägger vi stor vikt vid att alla barn ska känna sig sedda. För att förstärka denna utveckling jobbar vi även med materialet Livsviktigt där barnen bland annat får träna på förståelse för olika känslor. Under de år barnen är hos oss ska de utifrån ålder och mognad träna på att reflektera över sitt eget handlande.  Detta arbetar vi pedagoger med genom att vi ställer följande frågor vid konflikter:

  • Vad har hänt?
  • Hur kände du?
  • Hur tänkte du?
  • Kunde du ha gjort på något annat sätt?

Introduktion

Introduktionen på förskolan är en viktig period för att lära känna alla nya barn, personal och föräldrar. På Paletten har vi en föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att du som förälder är med ditt barn i vår verksamhet under de tre första dagarna. Det är du som har ansvaret för ditt barn och är aktiv vid våra rutiner och aktiviteter. De sista två dagarna på veckan, provar du som förälder att lämna ditt barn kortare stunder. Inskolningstiden är 08.45–13.45.

Den följande veckan vill vi att ni ska kunna nås på telefon och att ni kan ta er till förskolan vid behov. Barnens vistelsetid är 08.45–13.45 även denna vecka.

Med denna form av introduktion får du som förälder tid och möjlighet att berätta om ert barn och hur det fungerar i olika situationer. Barnet får upptäcka allt i sin takt med tryggheten som ni föräldrar ger. Dessutom får du som förälder en inblick hur barnens vardag kommer att se ut. Efter de två introduktionsveckorna är det viktigt att ha i åtanke att barnet befinner sig i en ny miljö med många nya vuxna och barn. Därför rekommenderar vi kortare dagar närmsta perioden efter introduktionsveckorna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark