Kontakta Överboda

Överboda
Telefon: 090-16 49 85
E-post:

Besöksadress: Överboda 31 A

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Överboda förskola och skola ligger cirka 2 mil från Umeå. Den ligger naturskönt i västlig sluttning med vy över de öppna fälten vid Bobäcken och dalgången som sträcker sig fram till Vännäsby. Här finns ett unikt samarbete mellan förskolan, skolan och fritidshemmet som alla finns i samma skolbyggnad. Skolskog, trädgårdsland och storsjung är viktiga samverkansformer mellan skola/förskola.

Förskolan och fritids har öppet mellan 06.30–17.30. Vid andra behov, kontakta rektor. Förskolan har två avdelningar; Fröet för barn 1–3 år och Floran för barn 3–5 år. Skolan består av förskoleklass till årskurs 2.

Elever på vår skola har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ger förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven. Ett utbildningsspår kan omfatta en eller flera skolor. Läs om vilket utbildningsspår som erbjuds för elever på vår skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnsyn

Ett barn vill lära, växa och veta och ska tillåtas att göra det. Vi väljer att se barn som kompetenta. Vi vill lyssna på barnet och lyfta fram dess förmågor.

Introduktion

Vårt mål med introduktionen är att barnet ska känna trygghet och att vårdnadshavare ska få en inblick i vår verksamhet. Förskolans pedagoger får under introduktionsperioden möjlighet att lära känna barnet och dess vårdnadshavare.

introduktionsperioden kan variera, men som vårdnadshavare får man räkna med cirka två veckor. Hur lång inskolningsperioden blir beror oftast på barnets tidigare erfarenheter.

Kunskapssyn

Vi väljer att jobba aktivt med den omgivande miljön för att på bästa sätt kunna utmana och stimulera lusten till lärande och möjligheten att själv skapa kunskap. Därför anpassar vi miljön utifrån barnens behov och intressen.

Vi tycker det är viktigt att alla får känna sig sedda och vår målsättning är att finna tillfällen för samtal och reflektion tillsammans, stora som små. Dialog är ett av våra ledord.  Att lära med hela sin kropp genom estetiska lärprocesser är viktigt i vår syn på kunskap. ”Att tillägna sig kunskap påminner mer om att klättra i ett landskap än att klättra på en stege”. (Hirst 1974)

Förhållningssätt

Vår verksamhet utgår från läroplaner, Umeå kommuns skolplan samt lokala arbetsplaner. Arbetslaget arbetar med inspiration från förskolorna i Reggio Emilia.

Vi planerar och arbetar tillsammans för att skapa ett tryggt och öppet klimat för både barn, pedagoger och föräldrar. Det är viktigt att känna sig delaktig, få inflytande i verksamheten och göra sin röst hörd. Vi har ett föräldraråd där du som förälder kan delta.

Vi vill att alla individer i verksamheten ska mötas med hänsyn, vänlighet och respekt. Hos oss är genusfrågan i fokus och vi strävar efter att hålla den levande.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin