Kontakta Missionären

Missionären
Telefon: 090-16 50 47
E-post:

Besöksadress: Paradisgränd 57

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Här på förskolan Missionären är det barnens intressen, pedagogernas engagemang och vår gemensamma upptäckarlust som gör vår förskola till en positiv och utmanande miljö att trivas och utvecklas i.

Verksamheten på vår förskola ska vara utmanande och lustfylld. Här finns en stimulerande inne och ute miljö där barnen kan mötas och bli inspirerade av lockande material och roliga aktiviteter. Ur barnens lek, tankar och funderingar uppkommer det tema som vi jobbar med. Pedagogerna forskar tillsammans med barnen och låter barnens intressen visa vägen i arbetet.

Trygghet

Vi lägger stor vikt vid barnens inskolning och arbetar i ett nära samarbete med vårdnadshavare, barn och pedagoger. Det sker för att barnen ska få en positiv och trygg vistelse på förskolan tillsammans hos oss. Vi vill skapa goda relationer mellan alla barn och pedagoger, där alla blir sedda och respekterade för den de är. Därför finns pedagogerna med i barnens lekar och intresserar sig för deras tankar, funderingar och görande. På så sätt fångar vi också upp konflikter i gruppen och stöttar dem i deras konfliktlösningar.

Delaktighet

Barnen kan påverka sin dag genom att göra olika val. Vi sätter barnen i centrum - deras behov, idéer och göranden formar vår verksamhet. Här har alla avdelningar ett "Barnråd" som är ett viktigt forum där barnen möts och får sätta ord på sina tankar och idéer om verksamheten, kompisar, temaarbete, gemensamma regler mm. I demokratisk anda får barnen tala, lyssna och respektera andras åsikter och få förståelse för att vi alla kan tycka, tänka och göra olika.

Idéer och förslag från barnrådet diskuteras, dokumenteras och planeras in i verksamheten och återkopplas sedan till nästa råd så barnens inflytande blir tydligt för alla.

Kreativitet

Vi vill att kreativiteten ska komma från barnen. Vi vill vara tillåtande pedagoger som har tilltro till barnens förmågor. Med det menar vi att alla barn kan, när miljö och material är anpassade till barnens nivå. Vi låter barnen prova sina egna lösningar och lära sig av sina egna erfarenheter för att stärka självkänslan. Det är viktigt att ge barnen utrymme att fantisera och utveckla sina lekar. Vi vill ge barnen möjligheter att hitta nya uttryckssätt i bild, form, musik, berättande, drama och i rörelse.

Hållbar utveckling

Tillsammans med barnen arbetar vi för ett hållbart lärande som finns med i allt det vi gör. Till exempel kultur, traditioner, upplevelser i naturen, naturmaterial i vårt skapande, återbruk, värna om förskolans miljö och material.

Missionärens pedagoger bedriver samtidigt fortlöpande utvecklingsarbete i olika temagrupper kopplat till våra läroplansmål. Allt för att utveckla verksamheten och lägga grunden för ett hållbart lärande.
Missionärens förskola har utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark