Kontakta Måttet

Måttet
Telefon: 090-16 46 15
E-post:

Besöksadress: Måttgränd 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Värdegrund

Bild

Måttets barnsyn – barn är kompetenta!

  • Man får vara den man är.
  • Man måste ta ansvar för sina handlingar.
  • Utveckla sin förmåga att fungera i grupp, hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter.
  • Se barnens möjligheter till utveckling utifrån sina förutsättningar.
  • Alla har lika värde.

Bli sedd

Alla barn och vuxna ska bli sedda på Måttet.

Trygghet

Barnen ska känna trygghet.
Ge vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och samarbete.

Glädje

Vi vill att alla barn och vuxna ska känna glädje över att vara på Måttet.

Delaktighet

Inflytande och delaktighet i verksamheten.
Ta ansvar för vår gemensamma miljö.
Kontinuerlig diskussion om värdegrund och samsyn.

Tilltro

Tilltro till sig själv och sin egen förmåga.

Lekfullhet

Balans mellan aktivitet, lugn och ro.
Kontinuerligt utveckla våra lärande miljöer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin