Kontakta Måttet

Måttet
Telefon: 090-16 46 15
E-post:

Besöksadress: Måttgränd 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Trygghet

Bild

På förskolan ser vi alla barn som unika och föräldrar, barn och pedagoger har inflytande i förskolans verksamhet. Måttet har en huspedagog och vi försöker i möjligaste mån att ha vikarier som är kända för barnen.

En/två gånger per termin bjuds alla föräldrar in till föräldraråd för att diskutera bland annat ekonomi, personalsituation och annat aktuellt kring förskolan. Det skall även vara ett diskussionsforum där föräldrarna har möjlighet att framföra sina åsikter och idéer. Här har vi på Måttet också en chans att ta tillvara föräldrarnas kompetens i vår verksamhet. I föräldrarådet sitter rektor och personal från båda avdelningarna samt de föräldrar som vill vara med.

Introduktion

Att börja förskolan är för vissa som att kliva in i en ny och spännande värld, andra har redan erfarenheten av vad det innebär. På förskolan Måttet har vi valt att använda oss av föräldraaktiv introduktion. Vårt mål med introduktionen är att barnet ska känna trygghet och att vårdnadshavare eller annan närstående får inblick i verksamheten. Under dessa dagar får pedagogerna möjlighet att lära känna barnet och er.

När ni har fått plats på förskolan Måttet

För att lägga grunden till en så bra inskolning som möjligt börjar vi första dagen med ett kortare besök. Inskolningsperioden kan variera, som förälder får man räkna med cirka 2 veckor.

Att tänka på innan introduktionen

Försök att lägga grunden för samma rutiner hemma som på förskolan. Frukost serveras kl. 8.00. Lunch kl. 11.00 då servera vår kokerska en varierad kost utifrån skolans matsedel. Efter lunchen, ca kl.12.00, är det vilor av olika slag, högläsning,  sovvila. Mellanmål serveras kl. 14.00.

Introduktionen är alltid individuell och planeras utifrån barnets mognad i samförstånd med dig som vårdnadshavare. Vår tanke är att introduktionen kan se ut på följande sätt.

Ring avdelningen innan introduktionen och kom överens om tid för ett första besök före introduktionen på förskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark