Kontakta Mården

Mården
Telefon: 090-16 30 11
E-post:

Besöksadress: Rothoffsvägen 12

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Vårt värdegrundsarbete

Vi arbetar med att barnen får massera varandra eftersom det stärker barnens självkänsla och tillför gruppen ett lugn. Vi arbetar mycket med självständighetsträning, också det för att stärka barnens självbild, självförtroende och initiativförmåga. Barnen ska lära sig hur man är en bra kompis och att alla är lika mycket värda oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2017
Publicerad: 12 maj 2017
Sidan publicerad av: Eva-Lena Hörnfeldt