Kontakta Mården

Mården
Telefon: 090-16 30 11
E-post:

Besöksadress: Rothoffsvägen 12

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan består av tre avdelningar; Tassen, som är en storbarnsavdelning, 4–5 år, Boet är småbarnsavdelningar, 2–4 år och Svansen 1–3 år (gäller ht –16). Mården lokaler kommer att rivas och ersättas med en ny förskola med sex avdelningar på angränsande tomt. Under byggtiden, ca 1 år, kommer förskolan att evakueras till tillfälliga lokaler. Planeringen för detta är att det inte kommer att ske före den 1/9 2016.

Lärande för hållbar utveckling

Mårdenär certifierad enligt Skola För Hållbar Utveckling och Grön Flagg.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Trygghet

Att börja förskolan är ett stort steg för både barn och vårdnadshavare. Under inskolningen arbetar vi med att få barn och vårdnadshavare trygga med pedagoger och miljö på Mården.

På Mården vill vi att alla barn ska vara trygga både med oss pedagoger, med kamrater och med miljön på förskolan. Därför har vi som vårt främsta fokus att stimulera barnens sociala och verbala utveckling och lärande. Vi har gemensamma aktiviteter på huset där barnen får lära känna varandra och alla pedagoger. Storsjung är något som alla barn uppskattar.

Läs mer om en dag på Mården

Läs om inskolningen

Läs mer om vårt värdegrundsarbete

Självständighetsarbete

Att barnen lär av och tillsammans med varandra är viktigt, både för utvecklingen av deras självbild och självförtroende, och för att de skall känna tillhörighet och trygghet i barngruppen.

Värdegrundsarbete

Vi arbetar med att barnen får massera varandra eftersom det stärker barnens självkänsla och tillför gruppen ett lugn. Vi arbetar mycket med självständighetsträning, också det för att stärka barnens självbild, självförtroende och initiativförmåga. Barnen ska lära sig hur man är en bra kompis och att alla är lika mycket värda oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Temaarbete

Barnens intressen och behov får styra vilket tema vi arbetar med under året. Olika teman vi har arbetat med är: färger, Astrid Lindgren-sagor, kroppen m.m. Detta läsår jobbar småbarnsavdelningarna med  årstider och storbarnsavdelningen med  känslor och värdegrund.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2017
Publicerad: 12 maj 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner