Kontakta Månskenet

Månskenet
Telefon: 090-16 47 06
E-post:

Besöksadress: Humaniststråket 5 F

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Aktuellt tema

Bild

Du, jag och vi tillsammans

Vårt tema som vi arbetar med just nu är: Du, jag, vi tillsammans som bland annat innebär att:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
  • sin identitet och känner trygghet i den
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2017
Publicerad: 12 maj 2017
Sidan publicerad av: Ann Vidmark