Kontakta Målaren

Målaren

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Vi finns på Teg, nedanför Tegs kyrka, i närheten av Umeälven och startade upp verksamheten augusti 2019 med tre avdelningar.

Här finns en fin och lummig utegård och lokaler anpassade för förskoleverksamhet. Våra avdelningar är åldersindelade, vilket hjälper oss att arrangera inspirerande och tillgängliga miljöer för barnen.

På förskolan Målaren arbetar vi med ett helhetstänk, där barn och familjer ska känna sig välkomna på alla avdelningar. Vi är indelade i arbetslag, men hjälper och stöttar varandra över avdelningarna. Detta gör att vi lär känna alla barn och familjer på vår förskola.

Våra ledord är trygghet, glädje och hållbarhet

Vår verksamhetsidé är att trygghet är vår starka bas. Vi tänker att genom trygghet växer vi tillsammans; barn, familjer och pedagoger. Att skapa relationer är viktigt. Vi tänker att olikheter berikar och allas lika värde ska vara synligt hos oss.

Genom lustfyllt lärande skapar vi glädje. Vi vill ha en tillåtande miljö och glädjefyllt klimat på vår förskola. Vi vill synliggöra vår undervisning på vår förskola. Genom att dela barngruppen i olika former under dagen, kan vi tydliggöra undervisningssituationer. Miljön och materialet ska stegras mellan avdelningarna för att inspirera och utmana barnen. Vi vill skapa miljöer som barnen visar stort intresse för. Digitala verktyg är en naturlig del för oss och de används både i undervisning- och samarbetssituationer.

Genom hållbart lärande lär vi och inspirerar varandra. Hållbart lärande handlar om många olika saker, både om miljö, naturvetenskap, teknik, hälsa etc. På vår förskola ska detta arbetet vara synligt och tydligt.

Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt. Under verksamhetsåret 22/23 kommer vi att arbeta med projektet Rörelse, där fokus kommer att ligga på att inspirera barnen till rörelseglädje.

Introduktion

När ni som barn och vårdnadshavare introduceras till vår verksamhet, så bör ni beräkna att det tar cirka två veckor. Varje introduktion är individuell utifrån barnets behov. Barnet får under tiden långsamt lära känna oss pedagoger, våra miljöer och sina kamrater. Att barn och vårdnadshavare känner en trygghet under introduktionen är viktigt för oss.

Organisation

Organisation
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2023
Sidan publicerad av: Linus Sjöström