Kontakta Linjalen

Linjalen
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Bokvägen 2

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Linjalen är belägen på stadsdelen Teg. Förskolan har två avdelningar; Micke och Molle. Samtliga avdelningar arbetar i åldersblandade grupper från 1 till 5 år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vårt arbetssätt för trygghet, delaktighet och glädje

Vi startar veckan med att ha avdelningsmöte: Varannan måndag sitter arbetslagen där vi planerar upp verksamheten de kommande två veckorna. Medan ett arbetslag sitter i möte är alla barn med det andra arbetslaget och ambitionen är att vara utomhus på måndag förmiddag.

Tisdagar brukar vi gå på projektpromenad. Vi vill att barnen ska skapa en relation till naturen och deras närmiljö. Vi vill att barnen ska bli medvetna om att vi människor ska ta hand om vår miljö och lyfter därför sådana frågor under aktiviteter på förskolan. Barnen upptäcker olika saker vid promenaderna och barnen är mån om att delge varandra om dessa platser till kompisar som kanske missade förra promenaden, vilket är något vi uppmuntrar och arbetar för - delaktighet och inkludering!

Vi arbetar som medforskande pedagoger för att lära känna varje enskilt barns strategier att lära. Ett viktigt verktyg för vårt arbete är pedagogisk dokumentation. Vi vill lägga fokus på att reflektera tillsammans med barnen och har exempelvis innan lunch en samling där vi pratar och berättar om vad vi jobbat med under förmiddagen. Syftet är att både dela med sig av sina upplevelser och utforskande men också få ta del av kompisars görande och reflekterande. Vi tänker att det skapar en naturlighet i att våga prata och berätta inför andra men även att lyssna på varandra. Under reflektionen tillsammans fångar vi pedagoger upp spår som intresserat barnen och att alla spännande utforskningar de gör ger ringar på vattnet och skapar en nyfikenhet inför olika former av skapande och utforskningar.

Digitala verktyg

Vi arbetar med digitala verktyg såsom iPad, Webägg (förstorningsglas kopplat till iPad), Projektor och Blue-bot. Vi anser att de digitala verktygen är en naturlig del av allas vardag och att vi i förskolan behöver möjliggöra att barnen är producenter istället för konsumenter med de digitala verktygen i förskolan.

"De digitala verktygen behöver inte vara en konkurrent till annan verksamhet. De bör användas på ett sätt som får barnen att använda nya möjligheter att skapa, upptäcka och lära - på ett sätt som kompletterar andra aktiviteter i förskolan", citat från Katrin Jäverbrings bok: En digitalare förskola.

Två exempel på hur vi använder digitala verktyg

- I vårt förvandlingsrum projicerar vi ett tåg som åker framåt där barnen kan leka och skapa en större fantasivärld med hjälp av en projektor och iPad.
- Vi plockar med oss naturmaterial från skogen som vi sedan undersöker med vårt webägg. Du kopplar upp ägget mot en iPad, så finns en kamera som då visar en förstorning på det du lägger ägget på. Barnen kan alltså ta med sig olika löv från skogen, lägga webägget på och då syns förstorningen på iPaden. Vi kan därför möjliggöra att se saker som vårt öga inte kan.

Introduktion hos oss på Linjalen

Det är viktigt för oss att både barn och vårdnadshavare känner sig trygga hos oss. Introduktionen är därför viktig för hela familjen. På Linjalen använder vi oss av en introduktionsmodell som sträcker sig över två veckor där barnen ofta inskolas tillsammans i grupp med andra nya barn.

Första veckan är barnet kortare stunder och får lära känna pedagogerna, de andra barnen och den nya miljön. Under introduktionen erbjuds barnet smakprov på vad förskolan har att erbjuda. I samråd med vårdnadshavarna bestämmer vi när barnet är moget för att säga hejdå och vårdnadshavarna lämnar en kortare stund. Under den andra veckan förlängs barnets dagar och i slutet av vecka två får barnet prova att både äta och sova på förskolan.

Projektarbete

Vi målar vinterdjur som finns i vår närmiljö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin