Kontakta Laxen

Laxen
Telefon: 090-16 22 68
E-post:

Besöksadress: Ö Strandgatan 50 C

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Trygghet och inskolning

Laxen är en förskola med en avdelning och finns på Öbacka i Umeå. I dagsläget arbetar fyra pedagoger på Laxen. Barngruppen består av 16 barn i åldern 1–3. Det år barnet fyller 4 år flyttas det över till en storbarnsavdelning på en närliggande förskola.

Under inskolningen arbetar vi med att få barn och vårdnadshavare att känna sig trygga med pedagogerna och de andra barnen i gruppen. Det är ett stort steg att börja på förskola för både barn och vuxna. Inskolningsperioden kan variera, men man får räkna med cirka 2 veckor. Hur lång inskolningsperioden blir beror oftast på barnets tidigare erfarenheter. Under inskolningen får barnet vänja sig vid att vara på förskolan tillsammans med förälder under tre dagar eller enligt överenskommelse med personal.

Några veckor efter att inskolningen avslutats har ansvarig pedagog och föräldrar ett samtal där man pratar om hur inskolningen gick och hur barnet verkar trivas på förskolan. Föräldrar bjuds även in på föräldramöten 2 gånger per termin. Där vi informerar om barngruppen, verksamheten, tema, förändringar, verksamhetsfrågor, säkerhet.

Dag 1: Ett kort besök på förmiddagen, om du inte redan har bestämt tid, kontakta förskolan och kom överens.
Dag 2-4: Du är med barnet mellan kl. 09.00–14.00 i förskolan. Du är aktiv med barnet, ansvarar för blöjbyten/toalettbesök, sitter bredvid barnet vid lunch samt hjälper eventuellt till att söva barnet.
Kommande dagar: Nu är det dags att lämna barnet korta stunder. Barnet behöver successivt vänja sig att ni lämnar och åker iväg. Det är viktigt att ni tydligt visar för barnet när det är tid för er att gå och att ni fullföljer ett avsked. Tänk på att långa och tveksamma avsked kan vara jobbiga och göra barnen osäkra.

Du kan nu, om inskolningen går bra, börja arbeta kortare dagar, men måste finnas tillgänglig och vara beredd att komma tidigare till förskolan vid behov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2017
Publicerad: 20 april 2017
Sidan publicerad av: Ann Vidmark