Kontakta Laxen

Laxen
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Östra Strandgatan 50A 903 33 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Laxen öst på stan är en tillfällig förskola med en avdelning. Laxen öppnar sin verksamhet 1 februari 2021. Hit kan vårdnadshavare inte söka plats utan erbjuds tillfällig placering i avvaktan på att annan förskoleplats kan erbjudas.

Då detta är en förskola som finns under en begränsad tid av året är åldern på barnen beroende på vilka barn som har behov av att börja. Förskolans utgångspunkt är Läroplanen för förskolan där fokus ligger på trygghet i ett lek- och lärande arbetssätt utifrån barnens intressen och behov. Vi läser exempelvis för barnen varje dag. Bland personalen finns såväl förskollärare som barnskötare som är vana att jobba tillsammans och har erfarenhet från att arbeta på tillfälliga avdelningar.

Förskolans uppdrag
Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran, och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Förskolans Läroplan -98 reviderad 2018

Inre och yttre miljö

"Torget" finns som en samlingsplats, där finns även böcker, spel och pussel samt utklädningskläder med en spegel. Det är även här inne som vi håller till för att läsa. Inne i ateljén får barnen måla, rita och limma. För bygg- och konstruktionslekar har vi ett tredje rum.

Då förskolan finns i ett bostadshus med lägenheter, där vi har en egen liten gård med staket, har vi även möjligheten att använda närliggande parker och andra ytor.

Vår vision

  • Barnen ska känna trygghet och visa glädje och intresse över att komma till förskolan.
  • Att barnen skall känna att inne och utemiljön är inspirerande till lek och lärande samt utvecklande för alla sinnen. Vi vill att barnens inflytande skall synas på förskolan.
  • Varje barn skall få utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina tankar.
  • Allas olikheter skall värdesättas och var och en skall känna sig respekterad.

Inskolning

Syftet med inskolning är att barn och föräldrar ska uppleva förskolan som en trygg, lustfylld och rolig plats för barnen att vara på.

Vi har valt att ha introduktion under 10 dagar först lite kortare dagar sedan längre och längre. När äldre barn skolas in på förskolan kan dock inskolningsperioden förkortas ifall det passar barnet bättre.

Inskolning kan ske både enskilt och i grupp, det beror på hur många barn som börjar samtidigt.

Varje barn är unikt – därför kan inskolningen se olika ut utifrån barnets behov.
Om ni har funderingar så fråga gärna.

Rutiner

Kl 07.30 Frukost
Kl 08.30 Lek och aktiviteter i mindre grupper inne och ute.
Kl 11.00 Lunch och sov vila för barn som barn som behöver det.
Kl 14.00 Mellanmål
Kl 14.30 Lek och aktiviteter inne och ute.

Vi har som mål att vara ute minst en gång per dag, detta för att främja friska barn, samt att erbjuda barnen olika miljöer. Utifrån vårdnadshavares behov med hänsyn till arbete eller studier ändras öppethållandet. Det är bra om ni lämnar in ett långtidsschema så att vi kan planera våra öppettider och bemanning. Detta görs i tempus. Vid större förändringar behöver vi veta det 2 veckor i förväg.

Information och registrera närvaro

Förskolan använder lärplattformen Unikum för att kommunicera med vårdnadshavare som har sitt barn placerat i verksamheten samt Tempus som närvarosystem. Mer information lämnas av pedagogerna på förskolan. Du kan också läsa hur du kommer igång på kommunens hemsida:

Hur du kommer igång med att använda Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrera närvaro i Tempus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2022
Sidan publicerad av: Erica Hörnelid