Kontakta Kungsgården

Kungsgården
Telefon: 090-16 50 89
E-post:

Besöksadress: Kyrkhamnsvägen 3

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Trygghet för livslångt lärande

På Kungsgården är trygghet och tillit grunden i allt lärande. Här har alla barn, föräldrar och pedagoger inflytande i verksamheten. Våra pedagoger utgår hela tiden från barnens egna behov. Barn lär sig i samspel med andra och vi erbjuder kreativa aktiviteter över dagen. När barn ges tillfälle att prova och undersöka om och om igen lär de sig på ett lustfyllt sätt. På avdelningen låter vi barnens nyfikenhet och intressen styra projekten.

En gång per termin bjuds alla föräldrar in till föräldraråd för att diskutera bland annat barngrupper, utemiljö, säkerhet och verksamhetsfrågor. På förskolan finns även ett barnråd där barnen har inflytande över verksamheten – tre barn från varje 3–5-årsavdelning deltar. Kungsgården har också permanenta huspedagoger och vikarier som är kända för barnen.

Inskolning

Att börja förskolan är för vissa som att kliva in i en ny och spännande värld, andra har redan erfarenheten av vad det innebär. Vårt mål med föräldraaktiv inskolning är att barnet ska känna trygghet och att föräldern får inblick i verksamheten. Under dessa dagar får pedagogerna möjlighet att lära känna barnet och er föräldrar.
Inskolning

Lärande lek – hela dagen

På Kungsgården står lärandet i centrum. Här finns ett rikt utbud av matematik- och språkmaterial i form av språkpåsar, matematikryggsäckar, pedagogiska appar på lärplattorna, med mera. I den dagliga verksamheten lär sig barnen matematik, språk, kommunikation, naturvetenskap och teknik när vi till exempel spelar spel, lägger pussel, sjunger och spelar musik, dukar, promenerar och har samling. De lär sig mönster, antal, form och längd i många olika sammanhang under dagarna.

En stimulerande miljö skapas av oss tillsammans 

På Kungsgården finns en kreativ och lustfylld miljö. Vi har nära till naturområden och den fina Umeälven. Vår miljö utformas så att den inbjuder och lockar till lek, samspel och lärande. Den ska vara tillåtande, tillgänglig, utmanande, kreativ och lustfylld – både ute och inne.

Den fantastiska utemiljön har skapats av engagerade föräldrar och förskolepersonal under våra arbetskvällar – en trevlig tradition som återkommer varje vår. Dessutom har förskolan nära till naturen, med böljande ängar och Umeälven runt knuten.

Granne med förskolan ligger även Grubbebiblioteket och dit går barnen och pedagogerna för att läsa och låna böcker. På förskolan finns även bokpåsar som biblioteket har gjort i ordning så att ni föräldrar kan låna hem.

Här skapas kreativa esteter

Vi tänker att vägen är viktigare än målet och att kreativiteten kommer från barnen och inte genom färdiga lösningar från oss vuxna. Därför utvecklar vi barnens estetiska uttrycksformer i till exempel vår ateljé där barnen har möjlighet att prova ett större utbud av tekniker och material.

Barnet dokumenterar livet, tankar och funderingar genom sitt skapande och för att bild och formspråket ska utvecklas till ett lika rikt och nyanserat språk som talspråket jobbar vi kontinuerligt med två- och tredimensionellt skapande.

Vi uppmuntrar digitalt lärande

På förskolan Kungsgården introduceras barnen tidigt i det digitala lärandet för att kunna möta morgondagen. I dagens samhälle finns en mängd digitala verktyg. Därför introducerar vi barnen tidigt i den digitala världen och höjer våra pedagogers kompetens så att de kan utmana barnen att lära sig mer.

Vi använder både lärplattor och projektorer i det dagliga arbetet där barnen är producenter – inte konsumenter. På Kungsgården får barnen prova på enkel programmering, och alla våra filmer och foton, reflektioner med barn samt dokumentation av utvecklingssamtal sker via lärplattor.

På Kungsgården arbetar en digitalista som inspiration och stöd till kollegor och barn i arbetet med modern teknik.

Läs mer om vår digitalista 

Vi lär barnen att tänka hållbart

Kungsgården är certifierad för hållbar utveckling och satsningarna på miljön visar sig i val av material, återbruk och återvinning. På Kungsgården försöker vi att arbeta så hållbart som möjligt. Vi minskar våra inköp genom att satsa på kvalitet istället för kvantitet, vi ökar användandet av naturmaterial, minskar antalet utskrifter genom att använda lärplattor och vi lagar det som går sönder – gärna tillsammans med barnen. I samarbete med Umeva och Ragnsells har vi även köpt in sopsorteringskärl till varje avdelning. 

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2022
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin