Kontakta Kringlan

Kringlan
Telefon: 090-16 27 88
E-post:

Besöksadress: Tunnbrödsvägen 7

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolans pedagogiska inriktning är att i syskongrupp bedriva ett allsidigt pedagogiskt arbete utifrån läroplanen.

I början av varje hösttermin startar vi upp med vad vi kallar grundverksamheten. Grundverksamheten är basen i vårt arbete under hela året där miljön och rutiner och umgänge bildar en helhet för fortsatt lärande och som grund för vår verksamhetsplan.

Vår verksamhet bygger mycket på:

  • Natur och miljö – utevistelse, naturupplevelser, odling, kompostering
  • Hälsa och livsstil – kost, rörelse och avslappning
  • Språklekar och mattelekar.

Vi tar tillvara på de förutsättningar som finns och gör det så bra som möjligt utifrån de behov som finns i barngruppen.

Inre och yttre miljö

I enlighet med Läroplanen för förskolan, LpFö98/10, jobbar vi för att: 
”Förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande… Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.”

Vi arbetar ständigt för att öka medvetenheten om den inre och yttre miljön för att få en så optimal lärandemiljö som möjligt. Barnens inflytande i utformning är en viktig del av vår verksamhet och vi ändrar på möbleringen och material i rummen med stor flexibilitet. Då förskolan har små lokaler så bedrivs en stor del av aktiviteterna utomhus för att bland annat få möjlighet till större ytor.

Demokrati och trygghet

På förskolan Kringlan respekterar vi barnens känslor och hjälper dem att sätta ord på dem. Vi tar barnens konflikter på allvar och hjälper dem att hitta alternativa lösningar. När konflikter uppstår finns vi vuxna nära, men avvaktar om möjligt för att ge barnen chans att själva hitta en lösning. Vi vuxna strävar efter att alltid vara närvarande pedagoger och goda förebilder i alla situationer.

När konfliktsituationer i barngruppen uppstår försöker vi pedagoger att i första hand aktivt visa på demokratiska alternativ till lösningar, genom att medla i uppkomna konfliktsituationer. Vägen till demokratin på förskolan Kringlan går bland annat genom turtagning och hänsyn. Vi jobbar med metoder för att kunna säga stopp. Att få förståelse för ordet ”förlåt” och insikten om att det blir tokigt för alla ibland.

På Kringlan har vi kontinuerliga samtal med vårdnadshavare om barnets vistelse på förskolan. Varje barn har en utsedd pedagog som har ett extra ansvar för barnets trivsel och utveckling.
Inskolning

Pedagogik

Genom ett temainriktat arbetssätt löper aktiviteterna med oss genom både inom- och utomhusverksamhet. I år har vi som huvudtema  "Bamse och hans vänner" för alla barn i huset för att förstärka temats gemensamhetskapande funktion. Vi som pedagoger använder oss av planeringsverktyget ”Lotus” för att ge temat funktionen att beröra alla delar i läroplanen på ett tydligt sätt. 

Vi är mycket måna om att barnens lärande skall vara utmanande, utforskande och roligt!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2017
Publicerad: 20 april 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner