Kontakta Kragen

Kragen
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Kragvägen 2

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Det barnet säger, tänker och gör ser vi som utgångspunkt för vårt arbete med förskolebarnen. Det ger barnet inflytande över sin egen miljö och sin egen dag på förskolan.

Vi bemöter barnen positivt och det ska vara roligt att komma till vår förskola. Glädje är en förutsättning för välbefinnande, lärande och utveckling. Förskolan har målsättningar att skapa kreativa, inspirerande och utmanande inne- och utemiljöer.

Trygghet och trivsel

Vårt arbete med likabehandling innefattar kartläggning av barnens arbetsmiljö, samtalsbilder, pedagogiska reflektioner, samt frågor till föräldrarna. Det ligger sedan till grund för arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling som för oss kännetecknas som en styrka att barn och föräldrar är delaktiga.

​Flerspråkighet och kulturförståelse

Under modersmålsveckan arbetar vi intensivt med att lyfta olika språk och kulturer. Det skapar ett intresse och förståelse för vår omvärld och höjer modersmålets betydelse för språket och identiteten. I detta arbete har vi tagit hjälp av föräldrar från olika nationaliteter som berättar om sitt hemland och sin kultur.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2023
Sidan publicerad av: Sanna Nilsson