Kontakta Kornetten

Kornetten
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Mollstråket 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

På Kornetten är allas lika värde, trygghet och lek grunden till utveckling och lärande. Vi strävar efter en tillåtande och tillgänglig miljö som förändras utifrån barnens intressen.

Förskolan är placerad i ett naturskönt område på Rödäng med närhet till ängar, å, skog och bergsområden. Vår gård erbjuder barnen en varierad och stimulerande miljö till utforskande och lek, där det både finns gemensamma lekytor och mera privata små krypin. Det finns fem avdelningar på Kornetten som är åldersindelade; Blyger, Glader, Toker, Prosit och Kloker.

Vi erbjuder en trygg, rolig och lärorik miljö där alla barn trivs och utvecklas. På vår förskola har vi roligt tillsammans.

Allas lika värde

Vi vill visa att mångfald berikar och att alla människor ska få bli respekterade för den de är. Vår förskola är en plats präglad av nyfikenhet för det som är annorlunda och där olikheter tas tillvara. Alla barn hos oss har rätt att bemötas med respekt och uppleva vistelsen på förskolan som trygg, lärorik och utvecklande.

Trygghet

Vi erbjuder en rolig, trygg och lärorik miljö där alla barn trivs och utvecklas och där vårdnadshavarna känner sig delaktiga och är nöjda med verksamheten. Förskolan Kornetten ger barnen en trygg inskolning och skapar miljöer för lustfyllt lärande. Du som vårdnadshavare är viktig för oss. Vi vill att du ska kunna känna förtroende för oss pedagoger när du kommer med ditt barn till förskolan. Vardagskontakten vid hämtning och lämning är viktig.

Introduktion när barnet ska börja förskolan

Vi arbetar alltid ur barnperspektiv och det är ditt barns behov som styr antalet dagar för introduktion. Enligt förskolans läroplan Lpfö -18 ska varje barn och vårdnadshavare få en god introduktion till förskolan. Det är vårdnadshavarna som är tryggheten och det centrala är att barnet övar sig på att vara i förskolan snarare än att bli lämnat där. Introduktionsperioden kan variera men som vårdnadshavare får man räkna med cirka två veckor.

Utveckling och lärande genom lek

Vi ser barnen som kompetenta individer med en inneboende nyfikenhet, utförskarlust och drivkraft att lära. Vi uppmärksammar varje barn genom att ge dem möjlighet att vara delaktiga i sitt eget lärande på ett lekfullt sätt. Vi strävar efter att ge barnen det stöd de behöver för att utvecklas genom upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och lek. Förskolan erbjuder barnen, inne som ute, möjligheter att upptäcka, utforska och skapa.

Barnens lek är särskilt betydelsefull och att vistas ute är en viktig del av vår dag.

Kemikaliesmart förskola och hållbar utveckling

På förskolan Kornetten arbetar vi för att vara en kemikaliesmart förskola. Detta innebär att vår personal har bra kompetens och kontinuerligt arbetar med hur vi undviker skadliga kemikalier i barns vardag. Vi gör medvetna val vid inköp, gör ständiga förbättringar samt har långsiktigt utvecklingsarbete för hur vi ska bli ännu bättre. Barn är extra känsliga för kemikalier då de har tunnare hud och många organ och mekanismer ännu inte är färdigutvecklade. Barn exponeras mer i dagligt bruk, till exempel då de äter, dricker och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. Barn befinner sig dessutom närmare golv och markyta där de exponeras oftare för damm och kemikalier samt att de stoppar smutsiga händer och föremål i munnen.

Vi lär barnen att tänka hållbart och smart genom att sopsortera och kompostera. Förskolan har fått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling". När vi gör inköp tänker vi på vilka material vi köper både ur hälso- och bullersynpunkt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin