Kontakta Korallen

Korallen
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Bygdegårdsvägen 5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Vi vill förbereda barnen i sitt lärande så de får en god grund att stå på. Vår förskola är en verksamhet där barnen utvecklas, lär sig hänsyn och kamratskap och där glädje och kreativitet ses i vardagen.

Vårt miljöarbete

Förskolan är certifierad enligt "Skola för hållbar utveckling". Vi har även utmärkelsen "Grön flagg" för vårt arbete med kretslopp, sophantering och kompostering. Det arbetet fortsätter nu med området hälsa och livsstil.

Språk och kommunikation

Genom att använda oss av verbal kommunikation, kroppsspråk, miner, gester, sång, rörelse samt teckenstöd kan barngruppen stimuleras och utmanas i sitt språk och i sin kommunikationsutveckling.

Det sker genom att föra en daglig dialog med varje barn, exempelvis vid måltider, i leken, i hallen vid av- och påklädning. På våra samlingar i både stor och liten grupp utmanar vi varje barn att använda sitt språk och kommunikation efter sin förmåga. Teckenstöd används för att förstärka språket, varje barn måste få sin röst hörd.

Matematik

För att förstå matematik måste det ske med hela kroppen och alla sinnen. Några exempel på hur vi arbetar för att utmana och utveckla barnens matematiska tänkande är genom undersöka allt i vår vardag:

  • olika längd, stor, liten, bred, smal med mera.
  • sortera klossar efter färg/form
  • bygga koja
  • rita
  • jämföra spadar och hinkar utifrån färg, form och storlek
  • räkna barnen i samlingen – sjuka, friska, lediga, fler än/färre än
  • undersöka och jämföra olika former i naturen
  • nästan allt vi gör handlar om matematik.

Barnens arbetsmiljö

Förskolans målsättning är att barnen ska äga miljön. Ett exempel på det är när barnen oavsett ålder plockar fram och använder det material som de för tillfället vill ha.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin