Kontakta Kompassen

Kompassen
Telefon: 090-16 32 33
E-post:

Besöksadress: Kompassgatan 2

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Kompassen ligger vackert beläget på Tavleliden där barnen har tillgång till en stor gård där det finns möjlighet till lek och upptäckter som passar stora och små barn. Förskolan Kompassen har 6 avdelningar och arbetar tillsammans parvis. På Kompassen mötas barnen i åldersblandade grupper 1-5 år och i mer åldersnära aktiviteter i samarbete på paravdelning.

Förskola och hem

Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del i förskolans vardag. Ett nära samarbete med vårdnadshavare är en förutsättning för att uppnå god kvalitet i vårt arbete med barnen. Grunden för samarbetet läggs under inskolningen för att sedan fortsätta med det dagliga mötet vid lämningar och hämtningar. Varje år bjuder vi in till föräldramöte, utvecklingssamtal och föräldraråd.

Normer och värden

Trygghet och trivsel är en förutsättning för att kunna lära. På Kompassen lägger vi stor vikt vid att barnen lär känna varandra och känner sig trygga med både de andra barnen och de vuxna. Med observationer, barnintervjuer och föräldrasamtal som underlag kartlägger vi barnens trygghet och trivsel regelbundet under året.

Barns inflytande

Barnen ges utifrån sin förmåga möjlighet att vara med och påvekra sin vardag. Vi lägger stor vikt vid att alla barn tränar på att uttrycka sina åsikter och lyssna på andras.

Utveckling och lärande

Med förskolans läroplan och med barnens nyfikenhet som bas lägger våra duktiga förskollärare och barnskötare grunden för det livslånga lärandet. Vi uppmuntra barnen att fundera, prova och undersöka.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin