Kontakta Kålmasken

Kålmasken

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om förskolan

Bild på Förskolan Kålmasken sedd från barnvagnsförråden.

Förskolan Kålmasken är en nybyggd förskola som öppnade i januari 2024 på området Tomtebo gård vid Nydalasjöns sydspets. Förskolan inrymmer sex åldersnära avdelningar fördelade på två våningsplan.

Barnen möts av nya, fräscha lokaler som är utformade med hjälp av forskning och bred erfarenhet gällande barns utbildning, hållbarhet och arbetsmiljö. Den tillhörande utemiljön präglas av kreativitet, rörelseglädje och natur och blir indelad i olika lekzoner.

Vår verksamhet

Det naturnära läget kommer att speglas i den dagliga verksamheten på förskolan. Genom att använda naturen som ett verktyg vill vi att barnen ska få en förståelse för sitt eget värde, hur de kan påverka sitt eget liv och miljön för en hållbar framtid. Hållbara barn bygger en hållbar framtid.

Vårt mål är att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för barnen, där de utmanas utifrån sina förutsättningar. Vi vill ge de bästa förutsättningarna för att alla barn ska kunna utveckla alla sina färdigheter och stärka tilltron till sin egen förmåga.

Verksamheten utformas så att barnen ges inflytande över sin vardag. De uppmuntras själva göra aktiva val över vilka aktiviteter de vill ägna sig åt under delar av dagen. Genom att vi delar in barnen i mindre grupper utifrån behov och intressen får de tillgång till att i lugn och ro utforska och undersöka. Att de känner sig trygga och trivs tillsammans är en viktig del i vår verksamhet.

Introduktion på förskolan Kålmasken

Vi tillämpar en föräldraaktiv introduktion. Det innebär att ni vårdnadshavare är med under stora delar av introduktionen. Syftet är att barnet ska få finna trygghet i den nya tillvaron på förskolan i sin egen takt, samt att ni som vårdnadshavare ska få inblick i verksamheten och lära känna oss pedagoger.

Vanligtvis sträcker sig introduktionen över två veckor, men utifrån barnets behov kan tiden variera. Inledningsvis är ni kortare stunder på förskolan för att sedan utöka. Från början är du som vårdnadshavare med hela tiden, men allt eftersom får du gå ifrån längre och längre stunder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin