Kontakta Hörnan

Hörnan
Telefon: 070-251 57 77
E-post:

Besöksadress: Krokvägen 4

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Vi vill ge våra barn de bästa förutsättningarna inför skolan och livet genom att lyfta fram leken, individen och trygghet. Hörnans läge gör att vi har närhet till både skog och hav och vi lägger stor vikt vid att vara ute och att barnen får röra på sig.

På förskolan finns tre delningar: Svalan, Tärnan och Sparven. Alla avdelningar har åldersblandade grupper, det vill säga barn i åldrarna 1–5 år. Det finns många fördelar med åldersblandade grupper, bland annat att:

  • Syskon får vara i samma grupp. 
  • De stora barnen blir förebilder för de små. 
  • Barnen får kompisar i olika åldrar.
  • Större möjligheter till empatiträning och ansvarstagande.
  • Kontinuitet under förskoletiden.

Trygghet

Barnen ska en trygg, stimulerande och lärorik miljö. Alla barn ska känna trygghet med alla delar i verksamheten, med vuxna, barn, dagliga rutiner och olika aktiviteter. För att förebygga kränkande behandling strävar vi efter att vara närvarande där barnen är.

Trygg inskolning är viktigt för oss och vi genomför en längre period under hösten utan tvärgruppsverksamhet på förskolan. Fokus ligger då på att skapa trygghet både för de barn som är nya på förskolan och de som har varit där en längre tid. Vi har trygghetsvandringar varje år där barnen får komma till tals och vi har också barnråd.

Lärande

Barnen ska behålla lusten att lära. Genom sagoinriktning ökar stimuleringen av barns språk och begreppsbildning. Vi stimulerar barns språkutveckling för att underlätta kommande läs- och skrivinlärning. Vi följer språkplanen som finns i vårt skolområde som innehåller bland annat språklekar och Bornholmsmodellen.

Med de äldsta barnen jobbar vi efter Bornholmsmodellen. Det är ett systematiskt upplagt och vetenskapligt utprovat program för att stimulera och utveckla barns medvetenhet före läsinlärningen. Barnen träffas måndag till torsdag i 20–30 minuter och leker sig in i språket på ett lustfyllt sätt. Glädjen och leken poängteras i hög grad med programmet.

Läs mer om Bornholmsmodellen här. Länk till annan webbplats.

Inskolning och öppentider

Målet med inskolningen är att skapa trygghet och att ni som vårdnadshavare ska få en inblick i förskolans värld. Inskolningen skiljer sig från år till år på de olika avdelningarna. Gemensamt för alla inskolningar är att föräldrarna ska vara beredda att avsätta två veckor för inskolning av sitt barn. Kontakta förskolan för mer information inför inskolningen.

Skola för hållbar utveckling

Våra tre mål är att; minska pappersförbrukningen, arbeta tematiskt med sagor för att främja barnens sociala och språkliga utveckling samt synliggöra återvinningen av både matrester och förpackningar för barnen.

2015 certifierades Hörnans förskola med utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin