Kontakta Hedlunda

Hedlunda
Telefon: 090-16 27 20
E-post:

Besöksadress: Lilla gatan 3

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Vi arbetar utifrån ett undersökande förhållningssätt där olikheter uppmuntras och utmanas och där det demokratiska uppdraget ligger till grund för mötet mellan barn, familjer och pedagoger.

Rätten att få uttrycka sig är en grund i demokratin men också att få välja uttryckssätt. Vi måste lyssna, försöka förstå och respektera det barn kommunicerar. Vi vill att barnen ska kunna påverka sin
vardag på olika sätt.

Inskolning/introduktion

För att vi tillsammans ska få en så bra start som möjligt föreslår vi en två veckors inskolning. Under den tiden ges tillfälle att mötas och lära känna förskolan och varandra i mindre och större grupper på hemvist och på torget, i ateljén, i restaurangen och på utegården.

Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Vi på Hedlunda utgår från det intelligenta barnet, ett resursrikt och nyfiket barn, som föds med en lust och vilja att lära.

Vi erbjuder barnen många möjligheter att utforska och lära tillsammans med sina kamrater.
På Hedlunda förskola ses inte lärande som en enbart individuell process utan som någonting vi gör, förhandlar och blir tillsammans.

Vi använder aktivt miljön som den tredje pedagogen och arbetar med många olika uttryckssätt – 100 språkligheten.

Hållbar utveckling

Vi vill ge barnen en positiv framtidstro. Vår utbildning ska ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för andra människor och bygga en hållbar framtid som vilar på de demokratiska värdena.

På Hedlunda får barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Förskolans grundläggande värden med fokus på genus

Målet med uppdraget är att varje barn ska få ett så rikt liv som möjligt, att kunna bli sitt bästa jag och få vara sig själv. Vi inspirerar och utmanar barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av kön eller andra förväntningar.

Vi arbetar för att ge barnen fler möjligheter genom ett normkreativt arbetssätt. Det handlar om att ge barnen handlingsutrymme och hur dom kan påverka sitt eget liv och samhället vi lever i.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin