Kontakta Gungan

Gungan
Telefon: 090-16 40 40
E-post:

Besöksadress: Blomstervägen 21

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Inskolning

Föräldraaktiv introduktion på förskolan Gungan

De första dagarna på förskolan är en viktig tid. Du och ditt/dina barn ska introduceras i förskolans miljö, ges möjlighet att skapa en trygg och god relation till personalen på förskolan. Vi vill att både föräldrar och barn ska känna sig trygga och introduktionen tar två veckor.

Metoden vi utgår ifrån de första dagarna bygger på att föräldrarna är delaktig i verksamheten med sitt/sina barn. Föräldern/föräldrarna är med sitt barn i alla situationer under hela dagen. Denna typ av introduktion tillåter barn och föräldrar att i lugn och ro bekanta sig med förskolan.

Så här kommer ert/era barns inskolning att se ut:

Dag 1-3:   Förälder/föräldrar är med sitt/sina barn på förskolan. Föräldrarna deltar aktivt i barnens alla situationer som; utelek, lunch, samling, vila etc. Föräldrarna är delaktiga men skall även försöka att distansera sig lite så att barnen har möjlighet till att knyta an till personalen. Under dessa dagar förekommer inga avsked.

               Dag 1 träffas vi kl. 9.30–10:30
               Dag 2 Träffas vi kl. 9:00–efter lunch
              
Dag 3 Träffas vi kl. 9:00–när barnet vaknat efter sovvilan. Förälder lägger i säng sitt barn.

Dag 4: Barnet/barnen lämnas till pedagogerna på förskolan, då är det viktigt med ett kort och tydligt avsked. Tiderna för dessa dagar är mellan 9.00–ca 13.30, efter vilan.

Dag 5-10: För barnets/barnens bästa kommer det att vara kortare tider även denna vecka så att de hinner vänja sig vid förskolans rutiner och miljö. Tiderna kommer att vara 9.00–ca.13.30.

När vi inskolar ett barn i förskolan utgår vi från varje enskilt barns behov. Olika barn behöver olika lång tid på sig för att knyta an till nya människor och nya miljöer. Under de tre första dagarna för vi samtal med er föräldrar om hur det känns inför lämningen på dag fyra. Tillsammans beslutar vi om barnet behöver fler dagar tillsammans med sin förälder i verksamheten innan första lämningen.

OBS! Kom ihåg att det är du som förälder som tillhandahåller blöjor! Vi undanber oss dock ”up and go”.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Publicerad: 18 april 2017
Sidan publicerad av: Linda Sjöström