Kontakta Gungan

Gungan
Telefon: 090-16 40 40
E-post:

Besöksadress: Blomstervägen 21

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan Gungan är en förskola i Sävar. Vi arbetar med åldersnära barngrupper, vilket innebär att åldersindelningen utgår från barnens behov. Alla tar gemensamt ansvar för alla barn och för förskolans totala verksamhet.

Våra värdeord är miljö, gemenskap, demokrati och lärande, vilket innebär:

Miljö

Vi vill erbjuda en miljö där barnet står i fokus och alla har möjlighet att utvecklas och inspireras. Med upptäckarglädje och engagemang vill vi skapa en hållbar och föränderlig miljö som utmanar barnens nyfikenhet.
Hållbar utveckling

Gemenskap
Med ett gott bemötande mot varandra vill vi skapa samhörighet och glädje. Vi utvecklas i möte och samspel med andra.

Demokrati

Genom delaktighet och kommunikation vill vi förmedla allas lika värde och respekt för varandras olikheter. En tillåtande och tillgänglig miljö skapar en grund för självbestämmande i de dagliga valen av aktiviteter.

Lärande

Vi tror att barn har en inneboende lust att lära, leka, söka kunskap och utforska. Vi pedagoger har ett ansvar att ge varje barn utrymme och möjlighet för sitt individuella sätt att lära. Detta gör vi genom att lyssna och vara närvarande.

Inskolning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2017
Publicerad: 18 april 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner