Kontakta Gungan

Gungan
Telefon: 090-16 40 40
E-post:

Besöksadress: Blomstervägen 21

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Gungan ligger i natursköna Sävar, med närhet till skog, motion/skidspår, skridskobana och lekparker. Förskolan har tillgång till ett bibliotek och närheten till Sävar skola skapar goda förutsättningar till en bra övergång och samverkan inför skolstart.

Här på förskolan Gungan arbetar vi utifrån ett åldersnära perspektiv. Det gör vi för att miljö och material ska locka och utmana barnen utifrån deras ålder. På förskolan är vi lyhörda och fångar upp barnens intressen och erbjuder en pedagogiskt utmanande miljö utifrån barnens egna intressen.

Hundraspråklighet

Med hundraspråklighet menar vi att barnen använder sig av olika uttryckssätt såsom att måla, rita, lera, dans och rörelse, informations- och kommunikationsteknik (IKT), bygg och konstruktion och många fler. Vi kan med hjälp av våra kroppar på olika sätt uttrycka hur vi tänker, där kropp och händer blir hjärnans förlängda arm. Att använda olika uttryckssätt är därför viktigt för att få fatt på barnens olika strategier till lärande och fördjupad förståelse av olika fenomen och företeelser. Med olika uttryckssätt hjälper vi barnen att förmedla känslor och tankar.

Projektinriktat arbetssätt

På förskolan utgår vi från ett projekterande arbetssätt. I projekten bildar lärandet en helhet för barnen. Utifrån barnens tankar och idéer samt läroplanens intentioner utformar vi våra projektarbeten i en lekfull lärandegemenskap. Vi lägger stort fokus på språk- och kunskapsstärkande arbetssätt samt stöttar barnen i deras lärande genom att vara närvarande pedagoger.

Lärande för hållbar utveckling, LHU

LHU står för Lärande för Hållbar Utveckling. På förskolan arbetar vi aktivt med att lyfta fram LHU genom våra tre hjärtan. Våra hjärtan står för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. LHU genomsyra vårt arbetssätt hela dagen.

Föräldraaktiv introduktion på förskolan

Förskolan tar den första kontakten med er vårdnadshavare genom ett mejl efter att ni tackat ja till en plats.

Vårdnadshavare och barn introduceras enligt modellen "Föräldraaktiv introduktion". De första dagarna på förskolan är en viktig tid. Tillsammans med ert barn introduceras ni i förskolans miljö och ges möjlighet att skapa en trygg och god relation till personalen och de övriga barnen. Modellen bygger på delaktighet och ni är tillsamman med ert barn i alla situationer under hela de första dagarna.

När vi introducerar ett barn i förskolan utgår vi från varje enskilt barn. Olika barn behöver olika lång tid att knyta an till nya människor och nya miljöer. Under de första dagarna för vi samtal med er vårdnadshavare om hur det känns innan den första lämningen sker.

OBS! Kom ihåg att det är du som vårdnadshavare som tillhandahåller blöjor!

Exempel på hur ett introduktionsschema kan se ut:

Schema för introduktion, ett exempel

Dag 1

Ni hälsar på oss och knyter en första kontakt.

Dag 2–4

Du som vårdnadshavare är med under stor del av dagen. Du är aktiv med ditt barn och bjuds in i förskolans aktiviteter.

Dag 5-10

Vårdnadshavare säger hej då och barnet vistas på förskolan ca 9.00-13.30. Under dessa dagar är vårdnadshavare tillgängliga för förskolan.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin