Kontakta Granbacken

Granbacken
Telefon: 090-16 40 08
E-post:

Besöksadress: Skogsbergsvägen 2

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Reggio Emilia – vad är det?

Vad? Reggio Emilia är ett förhållningssätt där man tror på det kompetenta barnet som vill, kan och duger. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan man skapa förutsättningar för barnen i deras lust och nyfikenhet samt driva arbetet framåt.

Varför? Det hela började efter andra världskriget när kvinnor i staden Reggio Emilia i norra Italien ville att deras barn skulle få möjlighet att växa upp till självständiga individer utan krig och förtryck. Loris Malaguzzi var barnpsykolog som kom till Reggio Emilia för att utveckla barnomsorgen i kommunen och arbetade som barnomsorgschef i Reggio Emilia fram till sin död 1994.

En av grundtankarna hos Loris Malaguzzi är att barn vill veta, de skapar sin egen kunskap. Hjärnans naturliga tillstånd är att forska, att låta tankarna ställa frågor. Den vuxne ska vara medforskare och utmanare. På så sätt ska barnen få redskap att hantera och möta den komplexa värld vi lever i.

Hur syns det på Granbacken? På vår förskola arbetar vi med meningsfulla utmaningar som sker både individuellt och i samarbete med andra. Ett undersökande och utforskande arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger till grund för lärandeprocessen. Vår pedagogiska miljö är unik – den måste upplevas. Vi vill att barnen ska få vistas i en inspirerande, vacker och varierad pedagogisk miljö med en mångfald av olika material och landningsplatser. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens och pedagogernas tankar. Detta hjälper oss att reflektera över vårt eget och andras lärande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner