Kontakta Glaciären

Glaciären

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Glaciärens innemiljö

Välkommen till förskolan Glaciären med förskola på de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska. Vi arbetar i åldersnära grupper med åtta avdelningar på två plan. Vår utemiljö består av en stor naturtomt som inbjuder till lek. Gräsytor, sandlådor, stenar att klättra på och träd och buskar där barnen leker att de bor. Nära förskolan ligger även värdefulla kulturområden och universitetsområdet som erbjuder goda kommunikationer.

Vår förskola - en demokratisk mötesplats

På vår förskola möts barn, vårdnadshavare och personal med olika bakgrunder, erfarenheter och kulturer. Vi lägger stor vikt vid att skapa ett öppet och tillåtande klimat där varje barn tillåts tänka, vara, lära och bli på många olika sätt.

Förskolan ska vara en demokratisk mötesplats där alla blir sedda, inkluderade och delaktiga. Vi arbetar därför kontinuerligt med vår lärmiljö så att den ska vara trygg, tydlig, tillåtande och tillgänglig för alla barn. Genom ett interkulturellt förhållningssätt tar vi vara på barnens olikheter och låter dessa vara en tillgång.

Vi genomför barnråd och har gemensamma veckoreflektioner på storbildskärm tillsammans med barnen. Det är ett sätt att återblicka på vad vi varit med om och uppmärksamma och möta barnens uttryck, frågor, tankar och idéer i ett lärande samspel. På vår förskola råder det nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Det främjande och förebyggande arbete sker dagligen, ute och inne i den spontana och planerade undervisningen.

Med fokus på språkutveckling för lärandet

Hos oss möts varje barn av positiva attityder till sin identitet, sitt språk och sin kultur. Vi tar tillvara på barnens tidigare erfarenheter, intressen och språkbakgrund och använder den språkliga och kulturella mångfalden som utgångspunkt i utbildningen och undervisningen. Pedagogernas undervisande förhållningssätt under dagen och i alla situationer skapar förutsättning för språklig utveckling.

Förskolans miljö, såväl inne som ute, stimulerar språklig nyfikenhet och är utformad på ett sätt som skapar möjligheter för barnen att utforska språket och sammanhang på egen hand och tillsammans med andra barn. Barnen på Glaciären får i tidig ålder möta litteratur och utveckla sin språkliga färdighet i samverkan med andra barn under ledning av pedagogen. I arbetet används bildstöd, digitala verktyg och olika lässtrategier. Det ger barnen en god grund inför kommande skolgång.

Introduktion på förskolan Glaciären

Vi värnar om att skapa goda relationer både med barnen och vårdnadshavarna, inspirerande lärmiljöer och glädjen i relationer med kompisarna i gruppen. Genom en tydlig introduktion av vår grundverksamhet lär barnen känna och bli trygga med:

  • varandra och oss pedagoger
  • våra lek- och lärandemiljöer
  • dagliga rutiner.

Förskola på finska, meänkieli och samiska

Genom att samla de nationella minoriteterna på Glaciären vill vi erbjuda en samlad språkstärkande kompetens för alla barn under ett och samma tak. På avdelningarna för våra nationella minoriteter är det dessa tre förvaltningsspråk som är norm.

Den ordinarie personalen talar finska, meänkieli och samiska under en väsentlig del av dagen. Personalen har goda språkkunskaper och kan anpassa sitt språk efter barnens behov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin