Kontakta Flurkmark

Flurkmark
Telefon: 090-16 55 02
E-post:

Besöksadress: Flurkmark 411

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

På förskolan utgår vi ifrån att alla barn är kompetenta och har en egen vilja och kraft att utvecklas. Lust och glädje ska genomsyra barnens utveckling och lärande. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Dagarna på förskolan ska genomsyras av glädje i lek, möten, skapande och lärande. I glädje hittar vi lösningar och vågar utmana oss själva att prova på sånt som är nytt.  

Inskolning

Vårt mål med inskolningen är att barnet ska känna trygghet och att vårdnadshavare ska få en inblick i vår verksamhet. Förskolans pedagoger får under inskolningsperioden möjlighet att lära känna barnet och dess vårdnadshavare. Inskolningsperioden kan variera, men som vårdnadshavare får man räkna med cirka 2 veckor. Hur lång inskolningsperioden blir beror oftast på barnets tidigare erfarenheter.

Lärande

Det kompetenta barnet, utforskande, nyfikenhet, jag vill och jag kan!, lek och samspel – barn lär av varandra, tydlighet och tillgänglighet, reflektion, fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet, fantasi, delaktighet, leka, lära, tänka, känna, prova, respektera, ansvara, undersöka, se samband, argumentera, förmedla, konstruera, kommunicera, lyssna, ställa frågor, förhandla med mera. Förmågor att träna i varje stund.

Flurkmarks förskola är inspirerad av Reggio Emilia-filosofins förhållningssätt och erbjuder ett lustfyllt lärande i en trygg, lockande och utmanande miljö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin