Kontakta Eriksdal

Eriksdal
Telefon: 0930-290 51
E-post:

Besöksadress: Österlånggatan 4

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

På förskolan Eriksdal utgår vi ifrån barnens intressen och strävar efter att barnen ska känna trygghet, glädje och nyfikenhet.

Förskolan består av de fyra avdelningarna Solen, Månen, Stjärnan och Planeten. Avdelningarna är utformade med material utifrån barnens åldrar och lockar till utforskande och lek. När vi planerar och genomför våra aktiviteter så utgår vi från läroplanen, barnens nyfikenhet och intressen. Vi går ofta på små utflykter och utforskar vår närmiljö. Vi observerar barnen och för en ständig dialog med dem för att driva våra projekt och aktiviteter framåt. Samspelet och delaktigheten är viktig.

Vårt arbete och vår vision

Eriksdal ​är en förskola som strävar efter att ständigt höja kvaliteten på verksamheten och öka kompetensen hos pedagogerna. Detta gör vi bland annat genom att delta i olika kurser och seminarier, göra studiebesök på andra förskolor samt utvärdera föräldraenkäter. Vi på Eriksdal låter oss inspireras av Reggio Emilia i vårt arbetssätt. Vår pedagogiska tanke är att miljön ska vara lockande, lättillgänglig och talande. Vi anser att barn föds med en inneboende kraft och vilja att utforska sin omvärld och vi vill ge dem möjlighet att få uttrycka sig på många olika sätt, till exempel genom bilder, ord, dans, matematik, teater, lera och musik.

Trygghet

Det är viktigt att skapa en stabil grund i våra barngrupper, barnen ska känna sig trygga både med varandra och med pedagogerna. Avdelningar har ett gott samarbete mellan varandra som gör att barnen känner sig välkomna att leka och delta i verksamheten oavsett vilken avdelning de är på.

En vecka varje höst och vår har vi ”Tillsammansvecka”, då barnen från alla avdelningar får jobba tillsammans i olika projekt. Vi har även tillfällen när våra 4–5-åringar får träffa barn i samma åldrar från de andra förskolorna i samhället.

Mer information om inskolning.

Lärande

Med ett lekinriktat arbetssätt strävar pedagogerna efter att ge barnen goda färdigheter i samspelet med varandra, genom att finnas nära till hands och vägleda. Vi fångar upp barnens intressen, tankar och idéer och utgår från dessa när vi planerar den pedagogiska verksamheten. Stor vikt läggs på språk, naturvetenskap, matematik, samarbete och delaktighet. Omsorg och lärande går hand i hand. Vi vill ge barnen en bra start inför skolan och livet. Vårt mål är ge alla barn grunden till att bli empatiska individer med god självkänsla.

Inne- och utemiljö

Rummen inbjuder till både aktivitet och vila. Vi tycker att miljön ska vara tillgänglig, lockande och väcka lust till lek och utforskande. Vi skapar många små mötesplatser för att främja samspel och kommunikation. Vi pedagoger är närvarande och stöttande i barnens lek och aktivitet. Vi är goda förebilder som sprider ett lugn och en trygghet så att alla barn ska kunna trivas.

Förskolan har en stor och fin utemiljö med varierat innehåll som gungor, sandlåda, kälkbacke, små lekstugor med mera som lockar till spännande lekar för barnen. Föräldrar har varit delaktiga i att utveckla skolgården ytterligare. Vi har tillsammans skapat bland annat motorikbanor, utebygg och små kojor. Vi besöker också sagoskogen eller någon av de närliggande lekparkerna regelbundet.

Barnens utveckling

Vi vill ge alla barn grunden till att bli empatiska individer med god självkänsla. Vi arbetar aktivt för att alla barn ska utveckla sin identitet, självständighet och tillit till sin egen förmåga. Detta gör vi bland annat genom materialet Hjärtestunder där barnen får träna på förståelse för sina och andras olika känslor. Under de år barnen är hos oss ska de utifrån ålder och mognad träna på att reflektera över sitt eget handlande. Detta arbetar vi pedagoger med genom samtal, övningar och att vi ställer följande frågor vid konflikter:
– Vad har hänt?
– Hur kände du?
– Hur tänkte du?
– Kunde du gjort på något annat sätt?

Certifierad

Eriksdal har fått Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”. I detta arbete lär sig barnen bland annat att vara rädda om varandra, djur, natur och våra saker. Ett roligt arbete är när barnen först får samla in naturmaterial och återbruksmaterial för att sedan pyssla och skapa utifrån egna idéer och intresse.

Vi har även riktade temadagar under läsåret som till exempel vår ”Skräpplockardag” då vi plockar ihop skräp som är slängt i naturen. Barnen får lära sig att återvinna både mat och skräp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin