Kontakta Ejderdunet

Ejderdunet
Telefon: 070-636 55 82
E-post:

Besöksadress: Tornsvalevägen 2

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Ejderdunet består av fyra avdelningar: Glädjen, Lyckan, Viljan och Hoppet. Där arbetar både barnskötare och förskollärare. Vi kan erbjuder åldersnära barngrupper där vi alla arbetar utfrån Det kompetenta barnet, dvs. vi låter barnet utifrån sin nyfikenhet och lust att lära, tillsammans med oss, utmana sig själv och utvecklas i grupp och som individ. 

Vi har förmånen att kunna erbjuda barnen en utmanande och inpirerande utemiljö där de kan utveckla sin motorik och upptäckarglädje i kuperad skogsterräng. Innemiljön inspirerar barnen till lek, lärande, samspel, inflytande och delaktighet.

Barnens lärandemiljö

På förskolan Ejderdunet vill vi att alla barn ska känna sig trygga och trivas. Vår verksamhet utformas utifrån barnens behov och intressen. En viktig del är lekens betydelse där barnen får möjlighet att träna kamratskap, empati, samspel och demokrati. Vi vill på olika sätt ge barnen möjlighet till inflytande på sin vardag. Bland annat kan barnen själva göra aktiva val när det gäller vilka aktiviteter de vill ägna sig åt under delar av dagen. Barnens arbete dokumenteras och tillsammans reflekterar vi över vilka nya utmaningar vi vill ge barnen.

Trygghet

En viktig del i vår vardag är att barnen ska känna sig trygga tillsammans. Vi delar in barnen i mindre grupper utifrån deras behov och intressen. Barnen får ett större inflytande över verksamheten och får tillgång till lugn och ro i den mån det behövs. Vårt mål är att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för barnen, där de ständigt utmanas efter behov. Hela förskolans personal har gått en HLR-utbildning (hjärt- och lungräddning).

Om inskolning

Inskolningen sker under en tvåveckorsperiod där föräldrarna är med till och från och är delaktiga tillsammans med sitt/sina barn under första veckan. Andra veckan ska föräldrarna finnas tillgängliga på så sätt att de ska kunna komma till förskolan med kort varsel om det behövs.

I samspråk med pedagogerna och utifrån barnet/barnens behov och förutsättningar så sker inskolningen i den takt som behövs. Det viktigaste är att ni föräldrar och barn får en bra start och ska känna er trygga med barn och personal även efter att inskolningen är klar.

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation och flerspråkighet i förskolan är ett prioriterat område, vilket innebär att vi dagligen arbetar med att stimulera barns språkutveckling och uppmuntrar barnen att ta tillvara på deras nyfikenhet och lust att lära. Vid rutinsituationerna som till exempel måltider och samlingar ges det även tid för disskussion och reflektion.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, dans och rörelse utgör både innehåll och metod i vår strävan att främja barns utveckling och lärande.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin