Kontakta Brännan

Brännan
Telefon: 090-16 27 68
E-post:

Besöksadress: Innertavle 27

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Brännan är en förskola med två avdelningar som ligger på skolområdet i Innertavle. På varje avdelning har vi 18 barn i åldrarna 1–5 år. Vi vill ge barnen en bred bas att stå på genom att lägga vikt vid det sociala samspelet, barns språkliga och matematiska utveckling, rörelse, sång och musik och självklart har leken en framträdande roll i vår verksamhet.

Förskolans vision genomsyrar verksamheten genom att leka och lära tillsammans. Våra värdeord trygghet, allas värde, lust att lära, kreativitet, inflytande och ansvar samt samverkan innebär:

Trygghet

  • Vi bemöter alla barn och vuxna på ett positivt sätt.
  • Vi är närvarande pedagoger.
  • Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor.
  • Vi har daglig dialog med föräldrarna.

Allas värde

Hos oss råder det nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Vi följer den årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Lust att lära

Vi synliggör barnens lärande för att de ska uppleva att de kan och få känna glädje i att lära. Vi inspirerar barnen till nyfikenhet, kreativitet och lust att lära genom att ta till vara på deras frågor, tankar och funderingar. Vi har stora och små projekt under läsåret där vi utgår från barnens intresse.

Kreativitet

Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig med hjälp av många olika uttrycksformer såsom drama, bild, sång och musik, rytmik, dans och rörelse, tal och skriftspråk. Vi har material tillgängligt så att barnen kan använda det när de själva vill och miljön inspirerar till skapande, lek och lärande.

Inflytande och ansvar

Vi tar tillvara på och utgår från barnens tankar och idéer i den dagliga verksamheten. Barnens åsikter och tankar kommer fram genom dialog, dokumentationer, utvärderingar och reflektioner. Barnen ges möjlighet till att utveckla ansvarskänsla för vår gemensamma miljö.

Samverkan

Förskolan och skolan gör aktiviteter tillsammans för att stärka barnens och elevernas trygghet och gemenskap. Vi har en femårsverkssamhet tillsammans med fritids och förskoleklassen. Vi har extern samverkan i form av t.ex. bokbuss och kulturevenemang.

Läs mer om att börja på förskolan - Introduktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin