Kontakta Bergatrollet

Bergatrollet
Telefon: 090-16 54 66
E-post:

Besöksadress: Loftvägen 6

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Här på Bergatrollet är trygghet och lustfylldhet grunden till lärande. Vi vill stimulera barnens språkliga och kommunikativa utveckling, deras matematiska utveckling, deras skapande samt barnens intresse för natur och miljö. Vi tillvaratar barnens nyfikenhet och ger valmöjligheter för barnens lek och fantasi.

Förskolan Bergatrollet ligger på Tomtebo och har sex avdelningar där barnen leker och lär i åldersnära grupper. Avdelningarna är anpassade efter barnens mognad och intressen både när det gäller miljö och aktiviteter. På Bäcken och Stubben finns de yngsta barnen, på Berget och Mossan finns de lite äldre barnen och de älsta barnen finns på Trädet och Stenen.

Utmanande och inspirerande miljöer

På Bergatrollet arbetar vi med att skapa utmanande och inspirerande miljöer för lärande både inom- och utomhus. Vi har närhet till naturen med både skogspartier och Nydalasjön. Vi går på regelbundna utflykter i Carlslidsskogen eller kring Nydalasjön. Barnen får då utforska, upptäcka, lära och ges positiva upplevelser av vår natur. Barnen får möta stegrande utmaningar, både i miljön och i aktiviteter samt träffa många jämnåriga kamrater. Materialets synlighet och tillgänglighet lockar till samspel med andra där utmaningen är en viktig del av barnens utveckling och lärande.

Avdelningar med åldersnära grupper

Förskolan Bergatrollet ligger på Tomtebo och har sex avdelningar där barnen leker och lär i åldersnära grupper. Avdelningarna är anpassade efter barnens mognad och intressen både när det gäller miljö och aktiviteter. På Bäcken och Stubben finns de yngsta barnen, på Berget och Mossan finns de lite äldre barnen och de älsta barnen finns på Trädet och Stenen.

Inskolning

De flesta inskolningar görs på Bäcken och Stubben. Vi tycker att det är viktigt att alla barn får en trygg och bra start på förskolan. Vi brukar börja inskolningen med ett valfritt hembesök där vi besöker barnet i dess trygga hemmiljö och knyter den första kontakten. Barnet möter sedan ett bekant ansikte då det kommer till förskolan. Under inskolningen brukar barnet få hälsa på kortare stunder i början och sedan utöka tiden allt eftersom. Inskolningen beräknas ta två veckor. Inför inskolningen skickar vi mer information hem till barnets familj.

En dag på Bergatrollet.

Tempus närvarosystemöppnas i nytt fönster

Inskolning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2019
Publicerad: 4 april 2017
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin