Kontakta Bergatrollet

Bergatrollet
Telefon: 090-16 54 66
E-post:

Besöksadress: Loftvägen 6

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Här på Bergatrollet är trygghet och lustfylldhet grunden till lärande. Vi vill stimulera barnens språkliga och kommunikativa utveckling, deras matematiska utveckling, deras skapande samt barnens intresse för natur och miljö. Vi tillvaratar barnens nyfikenhet och ger valmöjligheter för barnens lek och fantasi.

Förskolan Bergatrollet ligger på Tomtebo och har sex avdelningar där barnen leker och lär i åldersnära grupper. Avdelningarna är anpassade efter barnens mognad och intressen både när det gäller miljö och aktiviteter. På Bäcken, Stubben, Berget och Mossan finns de yngsta barnen och de äldsta barnen finns på Trädet och Stenen.

Utmanande och inspirerande miljöer

På Bergatrollet arbetar vi med att skapa utmanande och inspirerande miljöer för lärande både inom- och utomhus. Vi har närhet till naturen med både skogspartier och Nydalasjön. Vi går på regelbundna utflykter i Carlslidsskogen eller kring Nydalasjön. Barnen får då utforska, upptäcka, lära och ges positiva upplevelser av vår natur. Barnen får möta stegrande utmaningar, både i miljön och i aktiviteter samt träffa många jämnåriga kamrater. Materialets synlighet och tillgänglighet lockar till samspel med andra där utmaningen är en viktig del av barnens utveckling och lärande.

Avdelningar med åldersnära grupper

Förskolan Bergatrollet ligger på Tomtebo och har sex avdelningar där barnen leker och lär i yngre och äldrebarnsgrupper. Avdelningarna är anpassade efter barnens mognad och intressen både när det gäller miljö och aktiviteter.

Inskolning

Vi tycker att det är viktigt att alla barn får en trygg och bra start på förskolan. Under inskolningen brukar barnet få hälsa på kortare stunder i början och sedan utöka tiden allt eftersom. Inskolningen beräknas ta två veckor. Inför inskolningen skickar vi mer information hem till barnets familj.

En dag på Bergatrollet.

Tempus närvarosystem Öppnas i nytt fönster.

Inskolning

Renovering

Under läsåret 2023-2023 kommer förskolan att genomgå en renovering. Det innebär att 2 avdelningar bedriver sin verksamhet i paviljonger i nära anslutning till förskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2023
Sidan publicerad av: Elin Sundelin