Stäng meddelande

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.00 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Vanliga frågor

Att tänka på inför dina studier

För att kunna läsa på distans behöver du internetuppkoppling och dator med webbkamera.

Kurslitteratur ordnar du själv. Kontakta skolan för aktuell kurslitteraturlista.

Klassrumskurser bedrivs både på skolan och via lärplattform.

Du kan få handledning i dina studier via Lärcentrum.

Du som är mellan 19–29 år kan få handledning i dina studier via Studieverkstan. Kontakta studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning för mer information.

För att kunna studera behöver du internetuppkoppling och dator med webbkamera.

Kurslitteratur ordnar du själv. Kontakta skolan för aktuell kurslitteraturlista.

Eventuella arbetskläder och arbetsredskap bekostar du själv. Kontakta skolan för mer information.

En del yrken kan vara svårt att arbeta med om du har medicinska besvär. Har du funderingar kring ditt yrkesval på grund av medicinska eller fysiska besvär finns information på www.jobbafrisk.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också ta kontakt med skolan som ger utbildningen eller kontakta en studie- och yrkesvägledare.

 

Har du tidigare kunskap i valt yrkesområde görs validering av skolan efter antagning. Studierna bedrivs både på plats på skola och via lärplattform. Vid lärlingsutbildning bedrivs större delen av studierna på en arbetsplats.

Du kan få handledning i dina studier via Lärcentrum.

Ansökan och antagning

Du gör din ansökan till kurser via vår webbplats, under ”Ansökan komvux”.

Logga in med e-legitimation.

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Du som har läst gymnasiet på en kommunal skola i Umeå kommun behöver inte skicka dina gymnasiebetyg. Övriga betyg måste bifogas digitalt i ansökan eller skickas med post till Centrum för vuxenutbildning, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

 

Länk till webbansökan

Du som har skyddad identitet kan inte göra en ansökan via webbplatsen.

Skriv ut en ansökningsblankett och lämna in din ansökan tillsammans med dina betyg i ett förslutet kuvert på Sveagatan 8 i Umeå. Ansökningen behandlas sedan av en person på antagningen på ett säkert sätt.

För att kunna göra en ansökan behöver du vara folkbokförd i Umeå kommun.

Är du folkbokförd i annan kommun, skriv ut en ansökningsblankett till Centrum för vuxenutbildning. Den lämnar du in till din hemkommun för beslut. Ansökan behandlas inte förrän den är påskriven av din hemkommun.

Om du är folkbokförd i Umeå kommun men vill studera på komvux i en annan kommun måste din hemkommun bevilja din ansökan. Det kallas för en interkommunal ansökan. Du som är folkbokförd i Umeå ansöker om att få dina studier i en annan kommun beviljade genom vår webbansökan. Läs mer om interkommunal ansökan

Du hittar sökbara kurser för vår sida för kursutbud. På sidan finns också datum för när kursen startar.

Du kan också läsa mer om de kurser som finns inom grundläggande och gymnasial nivå samt om våra yrkesutbildningar. Du kan välja att studera på hel- eller deltid och sätter själv ihop ditt studiepaket av olika kurser.

Länk till Kursutbud

Du kan bara göra en ansökan om kurserna eller utbildningen har öppnat för antagning till restplatser. Om det inte pågår någon antagning till restplatser är det nästa ansökningsperiod som är aktuell.

Om du blivit antagen till en kurs och vill tacka nej innan kursen börjat skickar du mejl till oss där du anger namn, personnummer samt vilken kurs du vill tacka nej till.

antagningkomvux@umea.se

Du kan följa din ansökan för att se var i ansökningsprocessen den ligger. Logga in i ansökan komvux och välj studieplan för att se aktuell status.

Inför antagning:

 • Sökt – Ansökan är mottagen
 • Behandlad – Ansökan är granskad och klar för antagningsprocessen
 • Ej kompletterad – Ansökan är granskad och uppgifter saknas, t.ex. betyg. Skanna/skicka omgående in betygskopior
 • Ej behörig – Du är inte behörig att läsa den kurs du sökt till
 • Inväntar betyg – Intyg/betyg från pågående kurs inväntas
 • Under utredning – Ansökan är under utredning
 • Val 2 – Andra- eller tredjehandsval
 • Kontakta SYV – Du behöver kontakta en studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning för att din ansökan ska kunna behandlas

Efter antagning:

 • Antagen - Du är antagen till kursen. Om kursen får tillräckligt många antagna elever kan kursen starta. Utbildningsanordnaren skickar ut information om kursstart.
 • Ej antagen - Du är ej antagen till kursen

Du kan logga in i ansökan för komvux för att se om din ansökan registrerats hos oss. Om du gjort en ansökan på pappersblankett kan du mejla oss med frågor om din ansökan.

antagningkomvux@umea.se

Du kan komplettera din ansökan på något av följande sätt:

 • Logga in på din sida i ansökan för komvux via vår webbplats och skanna in kompletteringen i din ansökan. Observera! Om du själv laddar upp dina betyg måste du meddela oss att det är gjort för att vi ska se över din ansökan på nytt. Du kan meddela oss genom att mejla till antagningkomvux@umea.se
 • Skicka in din komplettering via post till Centrum för vuxenutbildning, 901 84 Umeå. Märk kuvertet med ”BETYG”
 • Lämna in kompletteringen personligen på Centrum för vuxenutbildning. Besöksadressen är Sveagatan 8 i Umeå.

Din ansökan kommer att behandlas i mån av plats och tid.

Du kan logga in på din sida i ansökan för komvux för att se om din komplettering kommit in till oss. Om du själv har laddat upp en komplettering i din ansökan måste du meddela det till oss.

antagningkomvux@umea.se

I din ansökan ser du om du blivit antagen till en kurs eller inte. Om din ansökan har status ”Ej antagen” har du inte fått en plats på kursen. Det kan bero på att du inte tillhör prioriterad målgrupp eller att du saknar förutsättningar för studierna.

Om du har frågor kring din ansökan kan du kontakta antagningen på Centrum för vuxenutbildning.
antagningkomvux@umea.se

Om du blivit antagen till en kurs kommer skolan att ta kontakt med dig inom kort. Du får då mer information om kursstart, kurslitteratur och schema.

Har du frågor om din kurs? Vänd dig i första hand till den skola du ska studera på. Du hittar kontaktuppgifter till våra skolor på den här sidan.

Du anmäler dig till SFI via vår ansökan för SFI.

Webbansökan SFI

Så här ansöker du:

 • Klicka på länken "Ansökan/Application"
 • Välj "Svenska för invandrare" till vänster på sidan.
 • Välj om du har läst svenska förut eller inte
 • Välj studieform
 • Gå vidare i ansökan och fyll i dina uppgifter i formuläret

Om du har frågor kring ansökan eller antagning på SFI kan du kontakta oss via mejl.
antagningsfi@umea.se

Om du är medborgare i ett EU-/EES-land kan du läsa mer om ansökan under "Hur gör jag en ansökan om jag är EU-medborgare?"

Om du har ett samordningsnummer men inte är medborgare i ett nordiskt land eller ett EU-/EES-land kan du inte läsa på grundläggande eller kommunal vuxenutbildning. Då krävs ett fullständigt svenskt personnummer.

Om du är medborgare i ett EU-/EES-land och vill studera på vuxenutbildningen i Umeå måste du kunna styrka ditt medborgarskap. Du måste också kunna visa att du uppfyller något av följande krav:

 • Ha en anställning i Sverige (ta med anställningskontrakt)
 • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen (ta med intyg)
 • Ha tillräckliga medel för din försörjning och en heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige (ta med kopia)
 • Ha en familjemedlem som uppfyller något av ovanstående krav.

Utöver det behöver du också ha en bostadsadress i Umeå.

Ansökan till SFI

Besök SFI-antagningens drop-in på Sveagatan 8, onsdagar 13.00–15.00

Ta med dokument som styrker din rätt enligt punkterna ovan.

Ansökan till grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning

Du gör din ansökan på vår ansökningsblankett , 180.6 kB.

Tillsammans med ansökningsblanketten måste du bifoga kopior på dokument som styrker din rätt enligt punkterna ovan.

Din ansökan kommer inte att behandlas förrän den är komplett.

Aktuella ansökningsperioder hittar du på vår sida för kursutbud

Om du är i Sverige under massflyktingsdirektivet har du möjlighet att studera SFI och svenska som andraspråk upp till och med gymnasial nivå.


Ansökan till SFI

Besök SFI-antagningens drop-in för att göra din ansökan.

Aktuella tider hittar du på vår kontaktsida Länk till annan webbplats.


Ansökan till grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning

Du gör din ansökan på vår ansökningsblankett , 180.6 kB.


Du ansöker med det samordningsnummer eller tillfälliga personnummer som du registrerats på för dina SFI-studier.


Tillsammans med ansökningsblanketten måste du bifoga kopia på ditt LMA-kort.

Din ansökan kommer inte att behandlas förrän den är komplett.


Aktuella ansökningsperioder hittar du på vår sida för kursutbud

Behörighet och urval

 • från och med hösten du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med examensbevis/studiebevis
 • om du saknar kunskaper i det som kursen innehåller
 • om du har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen
 • om du är folkbokförd i Umeå kommun.

Det finns ingen platsgaranti inom vuxenutbildningen. Om det är fler sökande än antal platser på en utbildning måste ett urval göras. Urvalet görs då i enlighet med Skollagen (2010:800) samt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Vid ett eventuellt urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Vissa sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå omfattas av rätt att delta i utbildning. För den som har rätt att delta i utbildning i den kommunala vuxenutbildningen enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § Skollag (2010:800) ska inget urval göras.

Om det är för få sökande till en kurs eller utbildning kan det beslutas att den inte startar.

 

Undantag från kravet att en person ska ha fyllt 20 år det kalenderhalvår utbildningen påbörjas, bör kunna göras i särskilda fall, om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl.

Du hittar mer information om dispensansökan nedan:

Allmän information om dispens , 34.8 kB.
Ladda ner blankett för dispensansökan , 165.1 kB.

Beställa betyg och intyg

Alla betyg skickas automatiskt till Universitet- och högskolerådets betygsdatabas. Om du vill beställa ett betyg från enstaka kurser du läst på vuxenutbildningen gör du det via ett formulär på vår webbplats.

Om du vill beställa ett slutbetyg eller en gymnasieexamen behöver du ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning.

Observera! Vi har endast möjlighet att skriva ut betyg från kurser som är lästa på vuxenutbildningen i Umeå. Om du vill beställa övriga betyg behöver du kontakta den aktuella skolan för att få hjälp med din beställning.

För betygsbeställning
Kontaktuppgifter

Läser du på Umevux eller SFI så kontaktar du skolan för ett studieintyg.

Kontakta Umevux och SFI

Övriga beställningar av studieintyg mejlar du till komvux@umea.se

Kursutbud, utbildningens innehåll och utformning

Kontakta din skola för ändring av studietid. Kontaktvägar till skolor finns här.

Vad kan jag läsa?
På vår sida för kursutbud hittar du mer information om grundläggande och gymnasial utbildning samt om yrkesutbildning. Där kan du läsa mer om vilka kurser som finns och du ser också aktuella ansökningsdatum och när kurserna startar.

Läs mer i kursutbudet

För att kunna bli antagen till yrkesutbildningar krävs det att du har förutsättningar att klara av studierna. På vår sida för kursutbudet kan du läsa mer om hur du visar att du har förutsättningar för studier under respektive yrkesutbildning.

Läs mer i kursutbudet

Du kan inte läsa om en kurs som du redan har ett godkänt betyg i. Om du vill höja ett redan godkänt betyg behöver du göra en prövning i den aktuella kursen. En prövning innebär att du studerar på egen hand enligt kursens kursplan och därefter gör ett prov för att betygsättas i kursen. Du kan inte göra en prövning i en kurs som du redan läser.

Du kan läsa mer på vår sida om prövning.

Du hittar information om vilka kurser du kan göra en prövning i, hur prövningarna går till och hur du anmäler dig till en prövning på vår sida för prövningar.

Du kan läsa mer på vår sida om prövning.

För att få mer information om vad en specifik utbildning innehåller eller hur kursen/utbildningen är upplagd behöver du ta kontakt med den skola där utbildningen ges.

Du hittar kontaktinformation till våra skolor här.

Du är välkommen att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning för att samtala kring framtida studier och yrkesval.

Kontakta oss

Ta kontakt med den skola du ska studera på för att få information om ditt schema. Om du valt att studera på distans har du inga schemalagda träffar. Eventuella laborationer och Nationella prov görs på plats.

Du hittar kontaktinformation till våra skolor här.

Kontakta din skola eller besök deras webbplats för mer information om kurslitteratur.

Du hittar kontaktinformation till våra skolor här.

I din ansökan för komvux kan du se vilket datum de kurser du har ansökt till ska starta. Ta kontakt med den skola du ska studera på om du vill ha mer information om kursstart.

Du hittar kontaktinformation till våra skolor här.

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildningen för att se över dina alternativ.

Logga in på din sida i ansökan för komvux och kontrollera så att du angett rätt mejladress. Om adressen stämmer kan du kontrollera om mejlet från skolan hamnat i din skräppost.

Om du vill avbryta dina studier kontaktar du den skola du studerar på för att meddela detta. Tänk på att ett avbrott kan påverka din ansökan om studiemedel. Det är därför viktigt att du anmäler eventuella ändringar i studier till CSN.

Observera! Om du avbryter din kurs eller yrkesutbildning behöver du göra en ny ansökan om du vill läsa den igen. Det finns ingen garanti för att du får en plats igen om du gör en ny ansökan.

Du hittar kontaktinformation till våra skolor här.

Webbplats för CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta skolan för att sjukanmäla dig och gör en sjukanmälan hos Försäkringskassan. Du kan läsa mer på Försäkringskassans webbplats om hur och när du ska sjukanmäla dig.

Din studieplan kan behöva ändras när du återgår till studier. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning om du vill återuppta dina studier.

Om du har studiemedel från CSN, ta kontakt med dem för att informera om eventuella ändringar.

 

Webbplats för Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbplats för CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med studietakt menas hur lång tid du läser dina kurser på. Varje kurs omfattar ett visst antal poäng.

Din studietakt bestäms av hur många poäng du läser varje vecka:

 • Heltidsstudier, 100 % studietakt innebär att du läser 20 poäng varje vecka
 • Deltidsstudier, 75 % studietakt innebär att du läser 15–19 poäng varje vecka
 • Deltidsstudier, 50 % studietakt innebär att du läser 10–14 poäng varje vecka
 • Deltidsstudier, 25 % studietakt innebär att du läser 5–9 poäng varje vecka

Det är viktigt att du tänker igenom vilken studietakt som passar dig och din situation bäst.

Möjligheten att påverka din studietakt beror på vilken skola du studerar på. Kontakta din skola för mer information.

 

Du kan slutföra de kurser du är antagen till vid din flytt. Om du söker nya kurser behöver du vända dig till vuxenutbildningen i din nya folkbokföringskommun.

Undervisning på distans sker genom självstudier via en utbildningsplattform där du tar del av kursens moment och har kontakt med din lärare. Distanskurser kräver tillgång till dator och internetuppkoppling.

Klassrumsundervisning innebär att du läser kurserna på plats i skolan.

Vissa avvikelser förekommer i klassrumsundervisningen just nu med anledning av COVID-19.

Ta kontakt med din skola för att se över möjligheten att ta ledigt från din kurs.

Du hittar kontaktinformation till våra skolor här.

Det är inte möjligt att göra uppehåll i pågående utbildning.

Om du vill avbryta dina pågående studier kan du meddela avbrott. Tänk på att du då måste ansöka till kursen/utbildningen på nytt och att du inte är garanterad att få en ny plats.

Om du sökt och blivit antagen till en kurs på Hermods kommer skolan att kontakta dig via mejl med mer information om hur du aktiverar din kurs.

Om du inte får något mejl kan du kontrollera din skräppost för att se om mejlet hamnat där. Du kan ta kontakt med Hermods på umea@hermods.se om du inte hört något en vecka innan kursen startar.

Studie- och yrkesvägledning

Du är välkommen att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning för att samtala kring dina framtida studier och yrkesval.

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Du kan inte läsa om en kurs som du redan har ett godkänt betyg i. Om du vill höja ett redan godkänt betyg behöver du göra en prövning i den aktuella kursen. En prövning innebär att du studerar på egen hand enligt kursens kursplan och därefter gör ett prov för att betygsättas i kursen. Du kan inte göra en prövning i en kurs som du redan läser.

Du kan läsa mer på vår sida om prövning.

Vi rekommenderar alla som ska läsa mot en gymnasieexamen att göra en studieplanering tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning.

Kontakta Centrum för vuxenutbildning och boka tid för studieplanering.

Om du vill veta mer om studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola är det bäst att du vänder dig direkt till det lärosäte eller till den utbildningsanordnare du är intresserad av. De kan guida dig vidare kring utbildningarnas utbud, innehåll och behörighetsregler.

Centrum för vuxenutbildning gör ingen bedömning av utländsk utbildning. För att få din utländska utbildning bedömd behöver du ansöka om detta hos Universitet- och högskolerådet, UHR. Du hittar mer information om bedömning och ansökan på UHR:s webbplats.

Webbplats för UHR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieekonomi

Om du läser på grundskole- eller gymnasienivå kan du få studiemedel från och med hösten det år du fyller 20. Du ansöker om studie­medel hos CSN. Ansökan är individuell och det är CSN som bedömer om du kan beviljas studiemedel. Ta kontakt med CSN för mer information om studiemedel.

Webbplats för CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med CSN för att få hjälp med frågor om studiemedel, ansökan och utbetalningar.

Webbplats för CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med din skola för att få information om dina aktuella studietider. Om du läser på flera skolor kan du titta i din studieplan i ansökan för att se dina studietider. Behöver du hjälp med att få en överblick över dina studietider när du läser på flera skolor kan du ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning.

Du hittar kontaktinformation till våra skolor här.

Kontakta oss

Du behöver i första hand ta kontakt med CSN för att kontrollera varför du inte fått din utbetalning.

Webbplats för CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola.

Med studiestartsstödet kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå med ett ekonomiskt bidrag. Studiestartsstödet är till för att du som är arbetslös ska kunna börja studera, för att i förlängningen få ett jobb. Du kan få stödet under maximalt 50 veckor för heltidsstudier. Om du är intresserad av studiestartsstödet kan du kontakta en studievägledare vid Centrum för vuxenutbildning.

Du kan läsa mer om studiestartsstöd på CSN:s webbplats.

Webbplats för CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kontakta oss

Det är respektive myndighet som avgör om du har rätt att studera med bibehållen ersättning. Ta kontakt med din handläggare på berörd myndighet för att få hjälp med ditt ärende.

Stöd i studierna

Vänd dig i första hand till din lärare på din skola för att prata mer om stöd i studierna.

På Lärcentrum finns möjlighet att få hjälp med studierna oavsett vilken skola inom komvux som du studerar vid. Lärcentrum har öppet under dagtid och riktar sig till alla elever som läser vuxenutbildning. På Lärcentrum kan du få hjälp med allt från skoluppgifter till att få tillgång till studiero i en lugn miljö.

Om du är mellan 20–29 år och läser på distans så finns Studieverkstan tillgänglig för dig. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning för att anmäla dig till Studieverkstan.

Länk till Lärcentrum
Du hittar kontaktinformation till våra skolor här.
Kontakta oss

Ja. På Vasaskolan finns ett lärcentrum där du som studerar inom vuxenutbildningen kan få hjälp med dina studier. Läs mer om Lärcentrum på deras sida.

Länk till Lärcentrum.

Vidare studier och UHR

Vi rekommenderar alla som ska läsa mot en gymnasieexamen att göra en studieplanering tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning. Det kan vara svårt att själv läsa sig till exakt vilka kurser som måste ingå i en viss examen.

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare och boka tid för studieplanering.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola är det bäst att du vänder dig direkt till det lärosäte eller till den utbildningsanordnare du är intresserad av. De kan guida dig vidare kring utbildningarnas utbud, innehåll och behörighetsregler.

Centrum för vuxenutbildning gör ingen bedömning av utländsk utbildning. För att få din utländska utbildning bedömd behöver du ansöka om detta hos Universitet- och högskolerådet, UHR. Du hittar mer information om bedömning och ansökan på UHR:s webbplats.

Webbplats för UHR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2023
Sidan publicerad av: Ida Brytnér