Stäng meddelande

Information och policydokument

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.30 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Skolan är en arbetsplats för elever och skolans personal. Endast de som är elever på skolan eller är anställda har normalt tillträde till skolans område. Skolans område är inte en allmän plats så länge skolverksamhet pågår där.

Endast personer med synnerliga skäl har rätt att besöka skolan. Besökande skall anmäla sitt besök i förväg till rektor, skolvärd, lärare eller annan personal. Att besöka en kompis är inte ett synnerligt skäl. Elever kan på uppmaning från personal få visa legitimation. All personal har rätt att avvisa obehörig person från skolans område.

Alla elever vid vuxenutbildningen i Umeå omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt under skoltid, fritid och lov. Här finns mer information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du blir sjuk under studietiden är det viktigt att du anmäler detta till Försäkringskassan redan första sjukdagen. Mejla också till dina lärare och meddela din frånvaro, håll kontakten med dina lärare för att inte riskera avbrott på kursen.


Efter 14 dagars sjukfrånvaro krävs det också läkarintyg som skickas till kurator på skolan och till Försäkringskassan (FK). Du har sedan ett ärende på ”mina sidor” på Försäkringskassan att fylla i.


Om du har stöd från CSN så finner du viktig information på denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Vid vård av barn
Har du stöd av CSN ska du anmäla vård av barn till CSN. Om inte så anmäl vård av barn till Försäkringskassan som vanligt. Håll kontakten med dina lärare för att inte riskera avbrott på kursen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2023
Sidan publicerad av: Nikita Björnebäck